VYDANÉ ČSN – ZÁŘÍ 2018

Výběr ČSN z Oznámení č. 95/18
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

VYDANÉ ČSN

ČSN ISO 5725-1 (01 0251)
kat.č. 505451
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření
– Část 1: Obecné zásady a definice
;
Vydání: Září 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 5725-1 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 1: Obecné zásady
a definice; Vydání: Leden 1997

ČSN ISO 5725-2 (01 0251)
kat.č. 505452
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření
– Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti
a reprodukovatelnosti normalizované metody měření
;
Vydání: Září 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 5725-2 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 2: Základní metoda
pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření;
Vydání: Leden 1997

ČSN ISO 5725-3 (01 0251)
kat.č. 505453
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření
– Část 3: Mezilehlé míry preciznosti normalizované metody měření
;
Vydání: Září 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 5725-3 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 3: Mezilehlé míry
shodnosti normalizované metody měření; Vydání: Leden 1997

ČSN ISO 5725-4 (01 0251)
kat.č. 505454
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření
– Část 4: Základní metody pro stanovení pravdivosti normalizované metody měření;
Vydání: Září 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 5725-4 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 4: Základní metody
pro stanovení správnosti normalizované metody měření; Vydání: Leden 1997

ČSN ISO 5725-5 (01 0251)
kat.č. 505455
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření
– Část 5: Alternativní metody pro stanovení preciznosti normalizované metody měření;
Vydání: Září 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 5725-5 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 5: Alternativní metody
pro stanovení shodnosti normalizované metody měření; Vydání: Listopad 1999

ČSN ISO 5725-6 (01 0251)
kat.č. 505456
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření
– Část 6: Použití hodnot měr přesnosti v praxi;
Vydání: Září 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 5725-6 (01 0251) Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření – Část 6: Použití hodnot
měr přesnosti v praxi; Vydání: Leden 1997

ČSN EN ISO 20485 (01 5041)
kat.č. 505651
Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Metoda stopového plynu; (idt ISO 20485:2017);
Vydání: Září 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 20485 (01 5041) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Metoda zkušebního plynu;
Vyhlášena: Srpen 2018

ČSN EN ISO 20486 (01 5041)
kat.č. 505649
Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Kalibrace referenčních netěsností pro plyny; (idt ISO 20486:2017);
Vydání: Září 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 20486 (01 5041) Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení těsnosti – Kalibrace referenčních netěsností pro
plyny; Vyhlášena: Srpen 2018

ČSN EN ISO 12944-1 (03 8241)
kat.č. 505813
Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 1: Obecné zásady;
(idt ISO 12944-1:2017)
;
Vydání: Září 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 12944-1 (03 8241) Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými
nátěrovými systémy – Část 1: Obecné zásady; Vydání: Říjen 1998

ČSN EN ISO 12944-7 (03 8241)
kat.č. 505814
Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 7: Provádění a dozor při zhotovování nátěrů;
(idt ISO 12944-7:2017); Vydání: Září 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 12944-7 (03 8241) Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými
systémy – Část 7: Provádění a dozor při zhotovování nátěrů; Vydání: Únor 1999

ČSN EN ISO 15011-4 (05 0681)
kat.č. 505820
Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Laboratorní metoda pro vzorkování dýmu a plynů – Část 4: Informační listy dýmu; (idt ISO 15011-4:2017);
Vydání: Září 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 15011-4 (05 0681) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech – Laboratorní
metoda pro vzorkování dýmu a plynů – Část 4: Informační listy dýmu;
Vyhlášena: Srpen 2018

ČSN EN ISO 17633 (05 5503)
kat.č. 505690
Svařovací materiály – Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu – Klasifikace; (idt ISO 17633:2017);
Vydání: Září 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 17633 (05 5503) Svařovací materiály – Plněné elektrody a tyče pro obloukové svařování
korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí s přívodem a bez přívodu ochranného plynu –
Klasifikace; Vyhlášena: Srpen 2018

ČSN EN ISO 11363-1 (07 8605)
kat.č. 505709
Lahve na plyny – Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny – Část 1: Technické požadavky;
(idt ISO 11363-1:2018)
;
Vydání: Září 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 11363-1 (07 8605) Lahve na plyny – Kuželové závity 17E a 25E pro spojení ventilů s lahvemi na plyny –
Část 1: Technické požadavky; Vydání: Listopad 2010

ČSN EN 13129 (28 1521)
kat.č. 505497
Železniční aplikace – Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí – Parametry pohodlí a typové zkoušky;
Vydání: Září 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13129 (28 1521) Železniční aplikace – Klimatizace pro kolejová vozidla hlavních tratí – Parametry
pohodlí a typové zkoušky; Vyhlášena: Únor 2017

ČSN EN 50291-1 ed. 2 (37 8372)
kat.č. 505713
Detektory plynů – Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorách – Část 1: Metody zkoušek
a funkční požadavky
;
Vydání: Září 2018
S účinností od 2021-02-26 se zrušuje
ČSN EN 50291-1 (37 8372) Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech – Část 1:
Metody zkoušek a funkční požadavky; Vydání: Prosinec 2010

ZMĚNY ČSN

ČSN EN ISO 14044 (01 0944)
kat.č. 505790
Environmentální management – Posuzování životního cyklu
– Požadavky a směrnice
;
Vydání: Listopad 2006
Změna A1; (idt ISO 14044:2006/Amd.1:2017); Vydání: Září 2018

ČSN EN ISO 3183 (42 1907)
kat.č. 505719
Naftový a plynárenský průmysl – Ocelové trubky pro potrubní přepravní systémy;
Vydání: Únor 2014
Změna A1; (idt ISO 3183:2012/Amd.1:2017); Vydání: Září 2018