Schválené ČSN – březen 2018

Výběr z Oznámení č. 27/18

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ
K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 9606-1 (05 0711)
kat.č. 503870
Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli+); EN ISO 9606-1:2017; ISO 9606-1:2012; ISO 9606-1/Cor.1:2012; ISO 9606-1/Cor.2:2013; Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 9606-1 (05 0711) Zkoušky svářečů – Tavné svařování – Část 1: Oceli; Vydání: Květen 2014

ČSN EN ISO 14271 (05 1145)
kat.č. 503873
Odporové svařování – Zkoušení tvrdosti podle Vickerse (nízká síla a mikrotvrdost) odporových bodových, výstupkových a švových svarů+); EN ISO 14271:2017; ISO 14271:2017; Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 14271 (05 1145) Odporové svařování – Zkoušení tvrdosti podle Vickerse (nízká síla a mikrotvrdost) odporových bodových, výstupkových a švových svarů; Vydání: Duben 2012

ČSN EN ISO 19285 (05 1172)
kat.č. 503877
Nedestruktivní zkoušení svarů – Ultrazvukové zkoušení technikou phased array – Stupně přípustnosti+); EN ISO 19285:2017; ISO 19285:2017; Platí od 2018-04-01

ČSN EN ISO 23279 (05 1173)
kat.č. 503876
Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Posouzení charakteru indikací ve svarech+); EN ISO 23279:2017; ISO 23279:2017; Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 23279 (05 1173) Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Posouzení charakteru indikací ve svarech; Vydání: Říjen 2010

ČSN EN ISO 18278-3 (05 1632)
kat.č. 503874
Odporové svařování – Svařitelnost – Část 3: Hodnocení postupů pro svařitelnost při spojování bodovým svarem+); EN ISO 18278-3:2017; ISO 18278-3:2017;
Platí od 2018-04-01

ČSN EN 12098-3 (06 0330)
kat.č. 503868
Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav – Moduly M3-5,6,7,8; EN 12098-3:2017; Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12098-3 (06 0330) Regulace otopných soustav – Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných soustav; Vydání: Květen 2014

ČSN EN 12098-5 (06 0330)
kat.č. 503869
Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné systémy – Moduly M3-5,6,7,8; EN 12098-5:2017; Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12098-5 (06 0330) Regulace otopných soustav – Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné systémy; Vyhlášena: Duben 2006

ČSN EN 303-1 (07 5303)
kat.č. 503866
Kotle pro ústřední vytápění – Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky a s ventilátorem – Terminologie, obecné požadavky, zkoušení a značení; EN 303-1:2017; Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 303-1 (07 5303) Kotle pro ústřední vytápění – Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem – Terminologie, všeobecné požadavky, zkoušení a značení; Vydání: Červenec 1999

ČSN EN 15034 (07 5336)
Kotle pro ústřední vytápění – Kondenzační kotle na kapalná paliva;
Vyhlášena: Červen 2007

ČSN EN ISO 15996 (07 8642)
kat.č. 503867
Lahve na přepravu plynů – Ventily na uvolnění zbytkového tlaku – Specifikace a zkoušky typu ventilů lahví se zařízeními pro uvolnění zbytkového tlaku; EN ISO 15996:2017; ISO 15996:2017; Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 15996 (07 8642) Lahve na přepravu plynů – Ventily na uvolnění zbytkového tlaku – Všeobecné požadavky a typové zkoušky; Vyhlášena: Říjen 2005

ČSN EN ISO 6149-4 (11 9380)
kat.č. 503865
Přípojky pro hydraulické zařízení a pro všeobecné použití – Vstupy otvorů a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužky – Část 4: Rozměry, provedení, zkušební metody a požadavky pro vnější a vnitřní šestihranné vstupní/výstupní šroubové uzávěry; EN ISO 6149-4:2017; ISO 6149-4:2017; Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 6149-4 (11 9380) Přípojky pro hydraulické zařízení a pro všeobecné použití – Vstupy otvorů a koncovky s metrickými závity podle ISO 261 těsněné O-kroužky – Část 4: Rozměry, provedení, zkušební metody a požadavky pro vnější a vnitřní šestihranné vstupní/výstupní šroubové uzávěry; Vyhlášena: Červen 2015

ČSN EN 16798-3 (12 7024)
kat.č. 503982
Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 3: Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení (Moduly M5-1, M5-4); EN 16798-3:2017; Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13779 (12 7007) Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy; Vydání: Červenec 2010

ČSN EN 16798-5-2 (12 7024)
kat.č. 503981
Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 5-2: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) – Metoda 2: Distribuce a výroba; EN 16798-5-2:2017; Platí od 2018-04-01

ČSN EN 13771-2 (14 0615)
kat.č. 503862
Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení – Měření výkonnosti a zkušební metody – Část 2: Kondenzační jednotky; EN 13771-2:2017;
Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 13771-2 (14 0615) Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení – Měření výkonnosti a zkušební metody – Část 1: Kondenzační jednotky; Vyhlášena: Duben 2008

ČSN EN 10028-1 (42 0937)
kat.č. 503819
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 1: Obecné požadavky+); EN 10028-1:2017; Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 10028-1+A1 (42 0937) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 1: Všeobecné požadavky; Vydání: Prosinec 2009

ČSN EN 10028-2 (42 0937)
kat.č. 503818
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 2: Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty+); EN 10028-2:2017; Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 10028-2 (42 0937) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 2: Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty; Vydání: Leden 2010

ČSN EN 10028-3 (42 0937)
kat.č. 503817
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané+); EN 10028-3:2017; Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 10028-3 (42 0937) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané; Vydání: Leden 2010

ČSN EN 10028-4 (42 0937)
kat.č. 503816
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 4: Oceli legované niklem s předepsanými vlastnostmi při nízkých teplotách+); EN 10028-4:2017;
Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 10028-4 (42 0937) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 4: Oceli legované niklem s předepsanými vlastnostmi při nízkých teplotách; Vydání: Leden 2010

ČSN EN 10028-5 (42 0937)
kat.č. 503815
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli termomechanicky válcované+); EN 10028-5:2017; Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 10028-5 (42 0937) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli termomechanicky válcované; Vydání: Leden 2010

ČSN EN 10028-6 (42 0937)
kat.č. 503814
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné; EN 10028-6:2017; Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 10028-6 (42 0937) Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely – Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné; Vydání: Leden 2010

ČSN EN 10120 (42 1020)
kat.č. 503813
Ocelové plechy a pásy pro svařované lahve na plyn+); EN 10120:2017;
Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 10120 (42 1012) Ocelové plechy a pásy pro svařované láhve na plyn; Vydání: Prosinec 2008

ČSN EN 12438 (42 1485)
kat.č. 503820
Hořčík a slitiny hořčíku – Slitiny hořčíku pro lité anody+); EN 12438:2017;
Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN 12438 (42 1485) Hořčík a slitiny hořčíku – Slitiny hořčíku pro lité anody; Vydání: Únor 2000

ČSN EN ISO 14692-1 (45 0040)
kat.č. 503808
Naftový a plynárenský průmysl – Sklolaminátová potrubí (GRP) – Část 1: Názvosloví, značky, použití a materiály; EN ISO 14692-1:2017; ISO 14692-1:2017; Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 14692-1 (45 0040) Naftový a plynárenský průmysl – Sklolaminátová potrubí (GRP) – Část 1: Názvosloví, značky, použití a materiály; Vyhlášena: Červenec 2003

ČSN EN ISO 14692-2 (45 0040)
kat.č. 503809
Naftový a plynárenský průmysl – Sklolaminátová potrubí (GRP) – Část 2: Odborná kvalifikace a výrobek; EN ISO 14692-2:2017; ISO 14692-2:2017; Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 14692-2 (45 0040) Naftový a plynárenský průmysl – Sklolaminátová potrubí (GRP) – Část 2: Odborná kvalifikace a výrobek; Vyhlášena: Červenec 2003

ČSN EN ISO 14692-3 (45 0040)
kat.č. 503810
Naftový a plynárenský průmysl – Sklolaminátová potrubí (GRP) – Část 3: Systém návrhu potrubí; EN ISO 14692-3:2017; ISO 14692-3:2017; Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 14692-3 (45 0040) Naftový a plynárenský průmysl – Sklolaminátová potrubí (GRP) – Část 3: Systém návrhu potrubí; Vyhlášena: Červenec 2003

ČSN EN ISO 14692-4 (45 0040)
kat.č. 503811
Naftový a plynárenský průmysl – Sklolaminátová potrubí (GRP) – Část 4: Výroba, montáž a provoz; EN ISO 14692-4:2017; ISO 14692-4:2017; Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 14692-4 (45 0040) Naftový a plynárenský průmysl – Sklolaminátová potrubí (GRP) – Část 4: Výroba, montáž a provoz; Vyhlášena: Červenec 2003

ČSN EN ISO 18797-1 (45 0045)
kat.č. 503812
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Externí protikorozní ochrana stoupaček pomocí povlaků a obložení – Část 1: Elastomerní nátěrové systémy – polychloropren nebo EPDM; EN ISO 18797-1:2017; ISO 18797-1:2016; Platí od 2018-04-01

ČSN EN ISO 21809-5 (45 0060)
kat.č. 503806
Naftový a plynárenský průmysl – Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech – Část 5: Vnější opláštění z betonu+); EN ISO 21809-5:2017; ISO 21809-5:2017; Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 21809-5 (45 0060) Naftový a plynárenský průmysl – Vnější povlaky potrubí uložených v zemi nebo ve vodě používaných v potrubních přepravních systémech – Část 5: Vnější opláštění z betonu; Vydání: Říjen 2010

ČSN EN ISO 24817 (45 1393)
kat.č. 503807
Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Sdružené opravy potrubí – Kvalifikace a plánování, instalování, zkoušení a kontrola; EN ISO 24817:2017; ISO 24817:2017; Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
ČSN EN ISO 24817 (45 1393) Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl – Sdružené opravy potrubí – Kvalifikace a plánování, instalování, zkoušení a kontrola; Vyhlášena: Únor 2016