Vydané ČSN – ÚNOR 2018

Výběr ČSN z Oznámení č. 19/18
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách. 

VYDANÉ ČSN

Třída 01
ČSN ISO 18404 (01 0218)
kat.č. 503549
Kvantitativní metody zlepšování procesu – Six Sigma – Kompetence klíčového personálu a jejich uspořádání ve vztahu k implementaci Six Sigma a Lean*);
Vydání: Únor 2018

ČSN ISO 7870-2 (01 0272)
kat.č. 503947
Regulační diagramy – Část 2: Shewhartovy regulační diagramy;
Vydání: Únor 2018

ČSN ISO 860 (01 0502)
kat.č. 504265
Terminologická práce – Harmonizace pojmů a termínů;
Vydání: Únor 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 860 (01 0502) Terminologická práce – Harmonizace pojmů a termínů; Vydání: Březen 1998

ČSN EN 1330-9 (01 5005)
kat.č. 504168
Nedestruktivní zkoušení – Terminologie – Část 9: Termíny používané při zkoušení akustickou emisí;
Vydání: Únor 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 1330-9 (01 5005) Nedestruktivní zkoušení – Terminologie – Část 9: Termíny používané při zkoušení
akustickou emisí; Vydání: Prosinec 2009

ČSN EN ISO 18563-2 (01 5063)
kat.č. 504167
Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování ultrazvukového phased array zařízení – Část 2: Sondy; (idt ISO 18563-2:2017);
Vydání: Únor 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 16392-2 (01 5063) Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování ultrazvukového zařízení phased
array – Část 2: Sondy; Vydání: Září 2014

ČSN P ISO/IEC TS 17021-6 (01 5245)
kat.č. 504196
Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu – Část 6: Požadavky na odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů managementu kontinuity činností organizace;
Vydání: Únor 2018

Třída 06
ČSN EN 12098-1 (06 0330)
kat.č. 503912
Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav – Moduly M3-5, 6, 7, 8; Vydání: Únor 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 12098-1 (06 0330) Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 1: Zařízení pro regulaci
teplovodních otopných soustav – Moduly M3-5, 6, 7, 8; Vyhlášena: Listopad 2017

ČSN EN 14037-2 (06 1130)
kat.č. 503910
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C – Část 2: Stropní sálavé panely – Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu;
Vydání: Únor 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 14037-2 (06 1130) Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C – Část 2:
Stropní sálavé panely – Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu;
Vyhlášena: Březen 2017

ČSN EN 14037-4 (06 1130)
kat.č. 503909
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C – Část 4: Stropní sálavé panely – Zkušební postup pro zkoušku chladicího výkonu;
Vydání: Únor 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 14037-4 (06 1130) Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C – Část 4:
Stropní sálavé panely – Zkušební postup pro zkoušku chladicího výkonu;
Vyhlášena: Březen 2017

ČSN EN 14037-5 (06 1130)
kat.č. 503908
Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C – Část 5: Otevřené nebo uzavřené stropní otopné plochy – Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu; Vydání: Únor 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 14037-5 (06 1130) Závěsné otopné a chladicí plochy pracující s vodou o teplotě nižší než 120 °C – Část 5:
Otevřené nebo uzavřené stropní otopné plochy – Zkušební postup pro zkoušku
tepelného výkonu;
Vyhlášena: Březen 2017

Třída 27
ČSN 27 4011
kat.č. 504179
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Podstatné změny výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů;
Vydání: Únor 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN 27 4011 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů – Podstatné změny výtahů
a požadavky na řešení nedostatečných bezpečnostních prostor v šachtě výtahů
u existujících budov; Vydání: Červen 2004

ČSN ISO 6405-1 (27 7508)
kat.č. 504185
Stroje pro zemní práce – Značky ovládačů obsluhy a jiné sdělovače – Část 1: Všeobecné značky; Vydání: Únor 2018
Jejím vydáním se zrušuje

ČSN ISO 6405-1 (27 7508)
Stroje pro zemní práce – Symboly ovládačů řidiče a jiné sdělovače – Část 1: Všeobecné symboly;
Vyhlášena: Květen 2005

ČSN ISO 6405-2 (27 7508)
kat.č. 504247
Stroje pro zemní práce – Značky ovládačů obsluhy a jiné sdělovače – Část 2: Značky pro specifické stroje, zařízení a příslušenství;
Vydání: Únor 2018
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN ISO 6405-2 (27 7508) Stroje pro zemní práce – Značky ovládačů řidiče a jiné sdělovače – Část 2: Značky pro
pracovní zařízení a příslušenství; Vydání: Červenec 1996

Třída 33
ČSN EN 62351-9
(33 5011)
kat.č. 504268
Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací – Bezpečnost
dat a komunikací – Část 9: Řízení klíčů kybernetické bezpečnosti pro zařízení
energetické soustavy; (idt IEC 62351-9:2017);
Vydání: Únor 2018

ČSN EN 60695-11-2 ed. 3 (34 5615)
kat.č. 504252
Zkoušení požárního nebezpečí – Část 11-2: Zkoušky plamenem – Zkouška směsným plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW – Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod; (idt IEC 60695-11-2:2017); Vydání: Únor 2018
S účinností od 2020-07-13 se zrušuje
ČSN EN 60695-11-2 ed. 2
(34 5615)
Zkoušení požárního nebezpečí – Část 11-2: Zkoušky plamenem – Zkouška směsným
plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW – Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek
a návod; Vydání: Říjen 2014

Třída 36
ČSN EN 50647 (36 7927)
kat.č. 504197
Základní norma pro hodnocení vystavení zaměstnanců elektrickým a magnetickým polím ze zařízení a instalací pro výrobu, přenos a distribuci elektrické energie;
Vydání: Únor 2018

Třída 42
ČSN ISO 15363 (42 0328)
kat.č. 504178
Kovové materiály – Hydraulická tlaková zkouška trubkového prstence;
Vydání: Únor 2018