Tlakové nádoby stabilní

TNS k dopravě plynu
TNS chladící a kryogenní
TNS podtlakové
TNS ohříváky vody, boilery
TNS hasící přístroje
TNS nádoby na propan butan, lpg, a pod.
Expanzní nádoby
Vzdušníky, kompresory, nádoby na stlačený vzduch