26
Říj
Odpad zdrojem
09:00 to 14:00
26-10-17

 … aneb cirkulární ekonomika a ekoinovace i ve vodním hospodářství měst, obcí a v průmyslu …

26. 10. 2017
Brno, Kongresové centrum BVV, Výstaviště 1, Brno

Vize akce

  • Cílem akce je srozumitelně představit principy cirkulární ekonomiky, jasně, prakticky a se zaměřením na udržitelné příležitosti na lokální úrovni.
  • Dalším cílem je představení tématu vodní hospodářství a využití potenciálu (materiálového i energetického) srážkových a odpadních vod v duchu 3-R RECIRKULACE, REGENERACE, REKUPERACE, RECYKLACE.
  • Diskutována bude i aktuální legislativa vodního hospodářství a cirkulární ekonomiky.
  • A v neposlední řadě, část bude vyčleněna na novinky v legislativě pro vodní hospodářství.

Témata přednášek:
Cirkulární ekonomika a aktuální legislativa  
Ing. Soňa Jonášová, Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú.

Energetický pohled na koloběh vody a jeho vliv na srážky
Ing. Michal Kravčík, CSc., Rain for Climate

Udržitelnost v oblasti čištění odpadních vod 
Ing. Karel Plotěný, ASIO NEW, spol. s r.o.

Technická řešení recyklace  použitých a srážkových vod – praktické příklady
technologové firmy ASIO, spol. s r.o.

Kaly a cirkulární ekonomika
Ing. Karel Hartig, CSc.,  Sweco Hydroprojekt a.s.

Kompletní informace naleznete zde:
http://www.asio.cz/cz/odpad-zdrojem