4. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Zákony

238/2000 Sb.
o Hasičském záchranném sboru České republiky a změně některých zákonů
podřazené předpisy
239/2000 Sb.
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
podřazené předpisy
240/2000 Sb.
o krizovém řízení a změně některých zákonů(krizový zákon)
podřazené předpisy
241/2000 Sb.  
o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
podřazené předpisy
118/2011 Sb.
úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
podřazené předpisy

Vyhlášky

498/2000 Sb.
Správy státních hmotných rezerv o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy

75/2001 Sb.
Českého báňského úřadu, kterou se stanoví báňsko-technické podmínky pro zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění kontrol

247/2001 Sb.
Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

281/2001 Sb.
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

328/2001 Sb.
Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

380/2002 Sb.
Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany

97/2008 Sb.
o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky)

Nařízení vlády

462/2000 Sb.
k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

463/2000 Sb.
o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva

432/2010 Sb.
o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

263/2013 Sb.
o paušální výši úhrady nákladů zásahu