Program

Hlavní odborná témata GAS 4.0

  • Plynná paliva v energetickém mixu ČR po roce 2030
  • Vývoj cen v závislosti na dostupnosti zdrojů
  • Nové technologie výroby a užití biometanu
  • Provoz plynových zařízení vyplývající z uplatňované legislativy, zejména zákona č. 250/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů – revize, dokumentace, kontroly, kvalifikace apod.
  • Informace o perspektivě použití vodíku v plynárenství

Časový harmonogram akce GAS 4.0

úterý

27. února 2024

08,00 Registrace účastníků, ranní káva

09,00 Zahájení

Problematika připravenosti OPZ pro spalování vodíku

Ing. Walter Sodomka
Platforma Hydrogen Group, Praha

Nefosilní plyny v distribuci plynných paliv

Ing. František Humhal
Technical Asset Management, GasNet, s.r.o., Praha

Plynná paliva v energetickém mixu ČR – současnost a budoucnost

Ing. Jiří Gavor, CSc.
Asociace nezávislých dodavatelů energie(ANDE), Praha

Činnost TIČR v oboru plynových zařízení
Poznatky ze zkoušek na TIČR dle zákona č. 250/2021 Sb.

Ing. Anna Vágnerová
Technická inspekce ČR, Praha

Inspekce a kontroly OIP – zjištěné závady, návrhy na opatření

Ing. Olga Vaňková
OIP pro hl. m. Prahu, Praha

Správa a řízení dokumentace VTZ v režimu BIM

Jan Lhotský, MBA
APTI, z.s., Praha

Ing. Petr Kalina, Ph.D.
Sybenamcloud, Praha

Detektory úniku plynu, trasování nemetalického plynovodu

Filip Ondráček
Radeton, s.r.o., Brno

14,00 Diskuze, odpovědi na otázky položené v průběhu semináře

15,00 Ukončení odborného semináře GAS 4.0


V průběhu konference je zajištěno celodenní občerstvení.
Přestávky odborného programu budou organizovány dle potřeby mezi jednotlivými bloky přednášek.
K semináři bude vydán sborník v elektronické podobě s dalšími doprovodnými materiály.
V rámci programu konference jsou zařazeny i individuální konzultace s jednotlivými lektory.

Změna programu a přednášejících vyhrazena.

Zpět na hlavní stránku >>>