Čestný, přípravný a organizační výbor konference POTRUBÍ 2024

Ing. Petr Crha, CSc.
Český plynárenský svaz, Praha
Asociace stavitelů plynovodů a produktovodů, Praha

Ing. Zdeněk Čančura, Ph.D.
ČEZ, a.s., Řízení kvality JE, Praha

Doc. Ing. Jiří Janovec, CSc.
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav materiálového inženýrství, Praha

Prof. Ing. František Hrdlička, CSc.
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav energetiky, Praha

Ing. Václav Pekař, CSc.                                  
Asociace poskytovatelů technických informací, z.s., Praha

Ing. Pavol Radič, PhD., EUR ING,                 
Slovenská zváračská spoločnost, Bratislava
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, Bratislava

Ing. et. Ing. Petr Válek
ORLEN Unipetrol RPA a.s. Kralupy nad Vltavou


Ing. Tomáš Gurčík, IWE
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie, Praha

Ing. Jiří Hajdík, Ph.D., IWE
ČEZ, a.s., Zvláštní procesy JE, Praha

Ing. Jakub Horváth, Ph.D., IWE
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav materiálového inženýrství
Asociace poskytovatelů technických informací, z.s. Praha

Ing. Miroslav Lhotský
Asociace poskytovatelů technických informací, z.s. Praha

Ing. František Humhal                       
Gas Net, s.r.o., Praha

Ing. Lukáš Turza, Ph.D., IWE
Československý Lloyd spol. s r.o., Praha
Asociace poskytovatelů technických informací, z.s. Praha

Doc. Ing. Marie Kolaříková, Ph.D.
ČVUT v Praze, fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie, Praha

Ing. Taťána Ujházy                            
Ocelářská unie, Ostrava

Ing. Jan Weischera, DWV
Asociace poskytovatelů technických informací, z.s. Praha


Asociace poskytovatelů technických informací
Centrum výzkumu Řež, s.r.o.
ČVUT v Praze, fakulta strojní
Ocelářská unie, Praha
Slovenská sváračská spoločnosť