Přípravný kurz revizního technika plynových zařízení

Dvoudenní intenzivní kurz pro revizní techniky plynových zařízení zaměřený na přípravu ke zkouškám u TIČR

27.-28. května 2020

Hotel Černigov, Hradec Králové

Přijímáme přihlášky!

Organizační pokyny
Program kurzu
Přihláškový formulář on-line

Lektoři:

Ing. Miroslav Brotánek
Ing. Jindřich Černý

Osnova kurzu:
Legislativa a právní předpisy související s provozem vyhrazených plynových zařízení
Technická normalizace, TPG, TG a související předpisy
Rozdělení a určení do skupin vyhrazených plynových zařízení dle Vyhlášky č. 21/1979 Sb.
Provoz tlakových nádob k dopravě plynů dle ČSN 07 8304
Vlastnosti pracovních tekutin, obecná charakteristika a rozdělení
Revizní technici: klasifikace, odborná způsobilost, oprávnění, osvědčení, povinnosti revizního technika
Praktická ukázka měřící a zkušební techniky pro revizní techniky tlakového zařízení
Revize výchozí, provozní, tlaková zkouška, zkouška těsnosti, technologický postup, příprava k revizím, revizní zpráva, nedostatky revizních zpráv, rozbor revizní správy, vzor revizní zprávy
Analýza rizik revizí a provozu PZ
Provozní podmínky provozovaného plynového zařízení, povinnosti provozovatele, obsluhy
Diskuze k jednotlivým otázkám

Cena kurzu: 4900 Kč bez DPH (5929 Kč včetně DPH). Držitelé APTICARD mohou čerpat 10% slevu.

Požadavky TIČR na doklady k ověření odborné způsobilosti žadatele o vydání osvědčení.