Jak na potrubí?

Kniha nejen o pevnostních výpočtech potrubí. Velmi rozsáhlé a komplexní dílo které pojednává problematiku potrubí od A až do Z. Rozhodně by nemělo chybět v knihovně každého technika a inženýra, který se zabývá investiční činností, provozem, správou, inspekcemi a revizemi potrubí.

Autor:

Ing. Václav Pekař, CSc.

Obsah publikace:

  1. Základní vztahy pevnosti potrubí, statika
  2. Speciální mezní stavy únosnosti potrubí
  3. Dynamické výpočty potrubí
  4. Plastová a laminátová potrubí
  5. Uložení a podpěry potrubí
  6. Potrubí v zemi
  7. Pevnostní výpočty potrubí počítačem
  8. Bezpečnost, spolehlivost, životnost a stárnutí potrubí
  9. Atlas řešení problematických potrubních konstrukčních uzlů
  10. Odborná literatura a odkazy na internetové stránky

Rozsah publikace:

464 stran textu
682 fyzikálních rovnic
305 obrázků a grafů

Cena publikace:

1 454,55 Kč bez DPH (1 600 Kč včetně DPH).

Objednat publikaci on-line