Zásady bezpečné montáže a oprav plynových zařízení

Plynová zařízení, ať už plynárenská nebo odběrná (dle energetického zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů) jsou ta, kterým je bezesporu nutné věnovat potřebnou péči nejen při provozu právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami a užívání občanskou nepodnikající sférou, ale již při jejich montáži, rovněž pak při jejich opravách. V textu věnujeme pozornost těm nejčastěji se vyskytujícím odběrným plynovým zařízením – plynovodům v budovách a spotřebičům plynných paliv s výkonem pod 50 kW. Připomeňme si, že poslední citované, stejně jako ostatní odběrná plynová zařízení patří mezi vyhrazená plynová zařízení…

Více zde >>>