Bezpečnost technických zařízení 2024

Konference BTZ 2024

Potřeba osvěty v oblasti technických zařízení nikdy nebyla tak naléhavá jako v dnešní době rychlého technologického pokroku. Technická zařízení jsou neoddělitelnou součástí našeho každodenního života, ať už jde o chytré prvky infrastruktury, nebo složitější průmyslová zařízení. Osvěta v této oblasti hraje čím dál více klíčovou roli. Se zvyšujícím se tempem technologického vývoje roste také důležitost bezpečnosti a správného používání těchto zařízení. Osvěta v oblasti technických zařízení hraje klíčovou roli v informování uživatelů o bezpečnostních hrozbách, prevenci nebezpečných situací a správném zacházení s technologií. To zahrnuje nejen fyzickou bezpečnost, ale také kybernetickou a ochranu soukromí.

Program
Organizační pokyny
Přihláška on-line
Dokumenty ke stažení

Stránka je v přípravě. Vraťte se sem, prosím, později.

Organizátor

Mediální partneři