Program PED 2024

Hlavní body programu

 • Ukázka interního auditu a plnění požadavků směrnice inspekčního orgánu a  certifikačního auditu a normy ISO 9001:
 • Manažer kvality výrobce, jeho role v tvorbě dokumentace a zodpovědnost.
 • Rozdělení rolí a povinností v organizaci
 • Praktická ukázka analýzy rizik pro EN 13445 .
 • Příprava dokumentace pro následné posouzení shody od Nobo.
 • Nedostatky  technické dokumentace a následné problémy pro inspekční činnost.
 • Vysvětlení pojmů z hlediska legislativy a technické normalizace.
 • Obchodní podmínky a řešení jejich problémů pro výrobce tlakových nádob a zařízení.
 • Zpracování analýzy rizik
 • Interní audity na systém, výrobek a personál
 • Technická dokumentace
 • Posuzování shody a rozbor modulů
 • Personální složky
 • Nejčastější chyby výrobců, NOBO

Harmonogram akce

08,30 Registrace

09,00 Zahájení, I. přednáškový blok

10,30 Coffee break

11,00 II. přednáškový blok

11,30 Coffee break

13,30 Diskuze, otázky

14,00 Závěr akce

Změna programu vyhrazena.

Stránka je v přípravě. Vraťte se, prosím, později.