Aktuální právní předpisy za měsíc březen 2018

Částka 26 48/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů 47/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů Částka 19 37/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat…

Více zde >>>

TECHNICKÁ, KONSTRUKČNÍ A VÝROBNÍ DOKUMENTACE K PROVÁDĚNÍ TLAKOVÝCH NÁDOB A ZAŘÍZENÍ

  Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. František Dolák d.t. Mgr. Marek Kudělka Konstrukční a výrobní dokumentace pro vodotrubné kotle dle ČSN EN 12952 části 5 i 6 a také pro válcové kotle dle ČSN EN 12953 části 4, 5 Výrobce musí vypracovat konstrukční a výrobní dokumentaci v níže uvedeném rozsahu, která musí být předána odběrateli podle znění smlouvy (kontraktu). Dokumentace musí být výrobcem uchovávána po dobu nejméně 10 let.

Více zde >>>