Organizační pokyny

Kurz probíhá distanční on-line formou!

Požadavky pro absolvování on-line kurzu:

Pro sledování kurzu potřebujete následující doporučení vybavení:
Počítač, notebook, tablet nebo chytrý telefon s připojením k internetu s operačním programem Windows 10, Android, nebo MAC OS. Pro kvalitní a nerušený poslech doporučujeme sluchátka.

Učební texty a testové otázky Vám budou před kurzem doručeny poštou na adresu uvedenou na přihlášce. Internetová adresa a přístupové údaje pro sledování kurzu budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu.

Virtuální místnost bude připravena hodinu před zahájením kurzu.

Místo konání kurzu v případě uvolnění restriktivních opatření*:

Hotel Černigov ***
Riegrovo náměstí 1494
Hradec Králové

*) POZOR! Místo konání je pouze informativní a konání kurzu je platné pouze za předpokladu zrušení bezpečnostních nařízení pro konání hromadných akcí!

Poloha GPS:

50°12’51.928″N, 15°48’48.592″E

Doprava:

Cca 5 min. chůze od autobusového i vlakového nádraží.

Parkování:

Hotel se nachází ve zpoplatněné oranžové zóně Pražské předměstí (ZO-PP). Pro parkování po dobu konání akce doporučujeme:
Placené parkoviště Hotelu Černigov (200 Kč/den), nebo Parkovací dům Katschnerka (50 Kč/den).
Parkovací dům AUPARK (OC AUPARK) 4 hod. zdarma, pak je parkování zpoplatněno sazbou 25 Kč/hod.
Parkování v okolí hotelu na komunikacích je zpoplatněno 20 Kč/hod. a omezeno na max dvě hodiny.
Kompletní informace o možnostech parkování naleznete na stránkách www.isphk.cz

Ubytování:

Účastníci si ubytování zařizují sami. Pro účastníky kurzu jsou k dispozici ubytování přímo v hotelu.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a snídaně.
Jednolůžkový pokoj – 1.150 Kč/noc
Dvoulůžkový pokoj – 1.480 Kč/noc

Telefon – recepce: +420 495 814 111 
Email: reception.hchk@cpihotels.com
Rezervační formulář on-line

Účastnický poplatek – vložné:

Vložné A. – 4.719 Kč vč. DPH
Základ 3.900 Kč, DPH 21% 819 Kč

Vložné B. – držitelé APTICARD – 4.247 Kč vč. DPH
Základ 3.509,92 Kč DPH 21% 737,08 Kč

V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady na organizaci, studijní materiály, licenční poplatky a poštovné.

Prověření odborné způsobilosti:

Ke kurzu je možné objednat provedení prověření odborné způsobilosti vystavení osvědčení odborné způsobilosti u TIČR. Zájemce o získání osvědčení je povinen doložit potřebné dokumenty o zdravotní způsobilosti a odborném vzdělání a praxi.

Požadavky na doklady k ověření odborné způsobilosti revizního technika

Poplatky TIČR za ověření odborné způsobilosti

Provedení prověření odborné způsobilosti v rámci kurzu je provedeno na základě hromadné objednávky, kterou odesílá organizátor kurzu. Zájemci o provedení zkoušky je vystavena faktura obsahující náklady na zajištění přezkoušení, administrativní poplatek a příslušnou DPH. Faktura musí být uhrazena v řádně stanovené lhůtě, jinak nelze přezkoušení provést.
Prověření pak proběhne v rámci kurzu na oblastní pobočce TIČRu, která sídlí vedle hotelu Černigov.

Vzhledem k epidemiologické situaci a platným opatřením vlády ČR je provádění zkoušky odborné způsobilosti prováděno individuálně po předchozí domluvě s žadatelem.

Organizace akce se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Medim, spol. s r.o.

Informace, přihlášky, organizační záležitosti:

Hovorčovická 382
250 65  Líbeznice
Tel.: 603 213 386
Tel.: 603 213 387
Tel.: 606 048 458
e-mail: konference@medim.cz

IČ: 48953041
DIČ: CZ48953041

Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Ochrana osobních údajů:

Při zpracovávání osobních údajů dbá organizátor akce na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti, které zaručují soulad s nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a dále se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace naleznete na stránce: http://www.technicka-zarizeni.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Upozornění pro účastníky:

Dovolujeme si tímto upozornit účastníky, že z akce bude pořizována fotodokumentace za účelem propagace akce na internetových stránkách a v tištěných materiálech pořadatele.

MEDIM ® TLAK ® je registrovanými ochrannými známkami společnosti Medim, spol. s r. o.
Její použití je možné pouze s písemným souhlasem společnosti Medim, spol. s r.o.

© 2020 Medim spol. s r.o. – všechna práva vyhrazena.