Organizační pokyny

Kurz probíhá jak klasicky prezenční formou v učebně, ale zároveň je možné absolvovat také kurz vzdáleně prostřednictvím aplikace Microsoft TEAMS.

Požadavky pro absolvování kurzu prezenční formou

Účastníci musí splňovat aktuální podmínky pro účast na hromadných akcích Ministerstva zdravotnictví.

Školící centrum BTK spol. s r.o. se nachází v ulici U Vlečky, Praha 12, Komořany (do navigace zadejte U Vlečky 3a, Praha 12, budete lépe navedeni).

Požadavky pro absolvování on-line kurzu

Pro sledování kurzu potřebujete následující doporučení vybavení:
Počítač, notebook, tablet nebo chytrý telefon s připojením k internetu s operačním programem Windows 10, Android, nebo MAC OS. Pro kvalitní a nerušený poslech doporučujeme sluchátka.

Učební texty a testové otázky Vám budou před kurzu doručeny kurýrní službou PPL na adresu uvedenou na přihlášce. Internetová adresa a přístupové údaje pro sledování kurzu budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu.
Podmínkou pro odeslání přístupových údajů a materiálů je připsaná platba na účet organizátora nejpozději jeden den před konáním kurzu.

Virtuální místnost bude připravena půl hodiny před zahájením kurzu.

Podání se provádí výhradně přes internetové rozhraní e-podatelny na TIČR. Pořadatel kurzu k TIČR účastníky nepřihlašuje.

E-podatelna TIČR

Účastnický poplatek – vložné

Vložné A. prezenční forma v učebně – 6.897 Kč vč. DPH
Základ 5.700 Kč, DPH 21% 1.197 Kč

Vložné B. distanční forma – 5.929 Kč vč. DPH
Základ 4.900 Kč, DPH 21% 1.029 Kč

Vložné C. – držitelé APTICARD – 6.207 Kč vč. DPH
Základ 5.129,70 Kč, DPH 21% 1.077,30 Kč

V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady na organizaci, studijní materiály, licenční poplatky a poštovné.

Informace, přihlášky, organizační záležitosti

Hovorčovická 382
250 65  Líbeznice
Tel.: 603 213 386
Tel.: 603 213 387
Tel.: 606 048 458
e-mail: konference@medim.cz

IČ: 48953041
DIČ: CZ48953041

Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Organizace akce se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Medim, spol. s r.o.

Ochrana osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů dbá organizátor akce na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti, které zaručují soulad s nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a dále se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace naleznete na stránce: https://www.technicka-zarizeni.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Upozornění pro účastníky

Dovolujeme si tímto upozornit účastníky, že z akce bude pořizována fotodokumentace za účelem propagace akce na internetových stránkách a v tištěných materiálech pořadatele.

MEDIM ® TLAK ® je registrovanými ochrannými známkami společnosti Medim, spol. s r. o.
Její použití je možné pouze s písemným souhlasem společnosti Medim, spol. s r.o.

© 2022 Medim spol. s r.o. – všechna práva vyhrazena.