Program kurzu

úterý

08,30 Registrace účastníků

09,00 Zahájení kurzu

09,15 I. přednáškový blok
Legislativa a právní předpisy související s provozem vyhrazených plynových zařízení, technické normy, TPG, TG a související předpisy s provozem plynových zařízení
Odborná způsobilost, oprávnění, osvědčení a povinnosti revizního technika

10,00 přestávka

10,15 II. přednáškový blok
Revize plynových zařízení
Revizní zprávy
Kontroly a zkoušky plynového zařízení

14,00 Ukončení prvního přednáškového dne

středa

09,00 III. Přednáškový blok
Analýza rizik revizí a provozu PZ
Provozní podmínky provozovaného plynového zařízení, povinnosti provozovatele a obsluhy PZ
Diskuze k jednotlivým otázkám

10,00 Přestávka

10,15 IV. Přednáškový blok

14,00 Předpokládané ukončení kurzu, předání osvědčení

Změna programu vyhrazena.

V průběhu přestávky na kávu.