Program kurzu RT PN

Středa

27. května 2020

08,30 Registrace

09,00 Zahájení kurzu

09,15 I. přednáškový blok
Legislativa a právní předpisy související s provozem vyhrazených plynových zařízení
Technická normalizace, TPG, TG a související předpisy
Rozdělení a určení do skupin vyhrazených plynových zařízení dle Vyhlášky č. 21/1979 Sb.
Provoz tlakových nádob k dopravě plynů dle ČSN 07 8304

12,00 Oběd

13,00 II. přednáškový blok
Vlastnosti pracovních tekutin, obecná charakteristika a rozdělení
Revizní technici: klasifikace, odborná způsobilost, oprávnění, osvědčení, povinnosti revizního technika
Praktická ukázka měřící a zkušební techniky pro revizní techniky tlakového zařízení
Revize výchozí, provozní, tlaková zkouška, zkouška těsnosti, technologický postup, příprava k revizím, revizní zpráva, nedostatky revizních zpráv, rozbor revizní správy, vzor revizní zprávy

Čtvrtek

21. května 2020

08,30 III. Přednáškový blok
Analýza rizik revizí a provozu PZ
Provozní podmínky provozovaného plynového zařízení, povinnosti provozovatele, obsluhy
Diskuze k jednotlivým otázkám

12,00 Oběd

13,00 Přezkoušení přihlášených pracovníků ke zkouškám

Změna programu vyhrazena.

V průběhu přestávky na kávu.