Program kurzu RT PN

I. den

08,30 Registrace

09,00 Zahájení kurzu

09,15 I. přednáškový blok
Legislativa a právní předpisy související s provozem vyhrazených plynových zařízení, technické normy, TPG, TG a související předpisy s provozem plynových zařízení
Odborná způsobilost, oprávnění, osvědčení a povinnosti revizního technika

12,00 Oběd

13,00 II. přednáškový blok
Revize plynových zařízení
Revizní zprávy
Kontroly a zkoušky plynového zařízení

II. den

08,30 III. Přednáškový blok
Analýza rizik revizí a provozu PZ
Provozní podmínky provozovaného plynového zařízení, povinnosti provozovatele a obsluhy PZ
Diskuze k jednotlivým otázkám

12,00 Oběd

13,00 Kontrola požadavků pro přezkoušení a přezkoušení přihlášených pracovníků ke zkouškám

Změna programu vyhrazena.

V průběhu přestávky na kávu.