Přípravné kurzy APTI

Aktuálně vypsané termíny přípravných kurzů

Účastníci kurzu obdrží učební materiály a publikace.
V průběhu kurzu je zajištěno občerstvení a stravování.