Novela zákona o technických požadavcích na výrobky

kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů.

Tento legislativní předpis upravuje činnost ÚNMZ a nově také Agentury ČAS v oblasti správy, stanovení sazebníku poplatků, jejich výběru a nově zavádí nástroj, které umožní bezplatný přístup k vybraným normám a „jiným technickým dokumentům“ formou „sponzorovaného přístupu“.

Dále pak tento legislativní předpis upravuje postup ČIA při udělování akreditací ve správním řízení. V současné právní úpravě existuje určitá dvojkolejnost, když o odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení akreditace, o pozastavení akreditace, o zrušení akreditace, o zamítnutí žádosti o rozšíření rozsahu akreditace, o zamítnutí žádosti o prodloužení platnosti udělené akreditace a o zamítnutí žádosti o zrušení rozhodnutí o pozastavení akreditace rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) a o odvolání proti ostatním rozhodnutím a usnesením akreditačního orgánu rozhoduje statutární orgán akreditačního orgánu.

Sponzorované technické normy jsou přístupné zdarma na této internetové adrese: https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/ (před přihlášením je nutno vyplnit registrační formulář).