Novela zákona o technických požadavcích na výrobky

kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů.

Tento legislativní předpis upravuje činnost ÚNMZ a nově také Agentury ČAS v oblasti správy, stanovení sazebníku poplatků, jejich výběru a nově zavádí nástroj, které umožní bezplatný přístup k vybraným normám a „jiným technickým dokumentům“ formou „sponzorovaného přístupu“.

Dále pak tento legislativní předpis upravuje postup ČIA při udělování akreditací ve správním řízení. V současné právní úpravě existuje určitá dvojkolejnost, když o odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení akreditace, o pozastavení akreditace, o zrušení akreditace, o zamítnutí žádosti o rozšíření rozsahu akreditace, o zamítnutí žádosti o prodloužení platnosti udělené akreditace a o zamítnutí žádosti o zrušení rozhodnutí o pozastavení akreditace rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“) a o odvolání proti ostatním rozhodnutím a usnesením akreditačního orgánu rozhoduje statutární orgán akreditačního orgánu.

Aktuální stav legislativního procesu

18.9.2020 – Návrh zákona byl na 58. schůzi PSP přijat všemi hlasy přítomných 85 poslanců, proti nebyl nikdo. Výsledky hlasování jsou k dispozici zde. Zákon tak míří k projednání do Senátu.

7.7.2020 – Poslanecká sněmovna na své 54. schůzi projednala v obecné rozpravě návrh zákona ve druhém čtení. K návrhu nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Zákon míří k projednání Hospodářským výborem PSP.

12.6.2020 – Hospodářský výbor projednal návrh zákona, doporučil jej Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR projednat a schválit, viz. usnesení č. 644/2.

5.6.2020 – Možné projednávání je zmíněno na programu 42. schůze hospodářského výboru PSP.

6. 2.2020 – Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 644/1 (přerušuje projednávání do 18.3.2020).

24.1.2020 – návrh zákona projednán v prvním čtení. PSP nařídila projednání hospodářským výborem.

14. 1. 2020 – projednávání návrhu zákona bylo navrženo na pořad 40. schůze PSP, která bude zahájena 21.1.2020

24. 11. 2019 – od tohoto data je možné materiál 644/0 projednávat

14. 11. 2019 – organizační výbor doporučil projednávání, určil zpravodaje, kterým je Ing. et Ing. Leo Munzar a navrhl hospodářský výbor jako garanční

13. 11. 2019 – Vládní návrh předložen sněmovně a rozeslán jako sněmovní tisk 644/0.