Program TLAK 2024

Odborný program 24. fóra TLAK je v přípravě. Stránka bude postupně aktualizována.

Hlavní programová témata 24. ročníku TLAK

 • Připravovaná novelizace legislativy pro vyhrazená technická zařízení
 • Činnost orgánů státního odborného dozoru a pověřené organizace na poli bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických tlakových zařízení
 • Odborná způsobilost a kvalifikace personálu pro výkon činností na vyhrazených technických tlakových zařízeních
 • Facility a asset management tlakových zařízení, moderní způsoby správy a provozu tlakových zařízení
 • Materiály tlakových nádob, problematika úbytku, koroze, abraze a degradace
 • Svařování, přírubové spoje
 • Moderní metody oprav, inspekce, revize, NDT zkoušek vyhrazených tlakových zařízení
 • Sestavy dle PED a související evropská legislativa pro tlaková zařízení
 • Zkušenosti z provozu, revizí, inspekcí a kontrol tlakových zařízení
 • Provozní bezpečnost, spolehlivost, životnost a řízení rizik tlakových zařízení
 • A mnohé další…

Výzva pro lektory

Pokud máte zájem o vystoupení v rámci programu vyplňte prosím níže uvedený formulář Přihláška odborné přednášky a zašlete jej organizátorovi konference na e-mail: konference@medim.cz

Přihláška odborné přednášky

Zpět na hlavní stránku >>>