Učební texty kurzu revizního technika tlakových nádob

Učební texty přípravných kurzů se skládají ze dvou publikací. Základem je Učebnice revizního technika tlakových nádob stabilních autorského kolektivu Ing. Miroslava Brotánka, Ing. Romana Řezáče, Bc. Tomáše Brotánka, MBA a Ing. Lukáše Turzy, Ph.D., druhou část tvoří studijní materiály k testovým otázkám k jednotlivým odbornostem. Tyto studijní materiály jsou personifikovány na míru jednotlivým účastníkům.

Obsah učebnice:

 1. Základní legislativní předpisy v oblasti tlakových zařízení
 2. Definice tlakových nádob stabilních
 3. Výstroj tlakových nádob stabilních
 4. Průvodní a provozní dokumentace tlakových nádob stabilních
 5. Kontroly, revize a zkoušky tlakových nádob stabilních a jejich výstroje
 6. Provádění revizí a zkoušek tlakových zařízení náhradním způsobem
 7. Hodnocení stavu tlakových zařízení
 8. Provozní požadavky
 9. Ověřování a kalibrace pracovních měřidel
 10. Komentovaný soubor zkušebních textových otázek
 11. Fyzikální vlastnosti látek
 12. Materiály z oceli pro nádoby a tepelné zpracování
 13. Svařování a svářeči
 14. Vzory revizních zpráv
 15. Vzor kontrolního záznamu ohřívače vody dle ČSN 06 0830
 16. Vzor záznamníku zkoušek tlakové nádoby – provozního deníku
 17. Potřebné vybavení prostředky revizního technika
 18. Vzor harmonogramu revizí
 19. Analýza rizik tlakových nádob
 20. Vše o membránových tlakových expanzních nádobách
 21. Citovaná literatura, předpisy a normy