Přípravný kurz revizního technika tlakových nádob stabilních

Dvoudenní intenzivní prezenční kurz pro revizní techniky tlakových nádob stabilních zaměřený na přípravu ke zkouškám u TIČR

Připravujeme nový termín!

Školící centrum BTK
Praha, Komořany

Kurz je organizován prezenční i distanční formou. Pro zájemce bude připravena možnost absolvovat kurz vzdáleně, prostřednictvím platformy Microsoft Teams.

Kurz má za cíl vyškolit pracovníky v rozsahu osnov, seznámit je s potřebnými předpisy k získání osvědčení odborné způsobilosti k revizím a zkouškám vyhrazených tlakových zařízení a připravit k úspěšnému složení zkoušky u TIČR.

Organizační pokyny
Program kurzu

Přihláška on-line

Lektoři:

Ing. Miroslav Brotánek
Ing. Roman Řezáč

Osnova kurzu:
Legislativa a právní předpisy související s provozem vyhrazených tlakového zařízení
Technická normalizace
Rozdělení a určení do skupin vyhrazených tlakových nádob dle Vyhlášky č.18/1979 Sb.
Provoz tlakových nádob stabilních dle ČSN 69 0012
Vlastnosti pracovních tekutin, obecná charakteristika a rozdělení.
Revizní technici: klasifikace, odborná způsobilost, oprávnění, osvědčení, povinnosti revizního technika
Praktická ukázka měřící a zkušební techniky pro revizní techniky tlakového zařízení.
Revize výchozí, provozní, tlaková zkouška, zkouška těsnosti, technologický postup, příprava k revizím, revizní zpráva, nedostatky revizních zpráv, rozbor revizní správy, vzor revizní zprávy.
Analýza rizik revizí a provozu TNS
Provozní podmínky provozovaného tlakového zařízení, povinnosti provozovatele, obsluhy.
Diskuze k jednotlivým otázkám

Účastníci v rámci kurzu obdrží publikaci Učební text pro přípravu revizních techniků tlakových nádob stabilních skupiny A a B ke zkouškám. v hodnotě 1500 Kč v ceně kurzu!

Cena kurzu: 5929 Kč s DPH (4719 Kč včetně DPH distanční formou). Držitelé APTICARD mohou čerpat 15% slevu.

Požadavky TIČR na doklady k ověření odborné způsobilosti žadatele o vydání osvědčení.

Poplatky TIČR za ověření odborné způsobilosti