Přípravný kurz revizního technika tlakových nádob stabilních

Dvoudenní intenzivní prezenční kurz pro revizní techniky tlakových nádob stabilních zaměřený na přípravu ke zkouškám u TIČR pořádaný podle zákona č. 250/2021 Sb. a nařízení vlády č. 192/2022 Sb.

Školící centrum BTK
Praha, Komořany

11.-12. června 2024

Další termín kurzu bude vypsán na listopad 2024

Kurz má za cíl vyškolit pracovníky v rozsahu osnov, seznámit je s potřebnými předpisy k získání osvědčení odborné způsobilosti k revizím a zkouškám vyhrazených tlakových zařízení a připravit k úspěšnému složení zkoušky u TIČR.

Organizační pokyny
Program kurzu
Přihláška on-line
Požadavky TIČR na odbornou způsobilost

Lektoři:

Ing. Miroslav Brotánek
Jan Lhotský, MBA

Osnova kurzu:

 • Legislativa a právní předpisy související s provozem vyhrazených tlakového zařízení
 • Technická normalizace
 • Rozdělení a určení do skupin vyhrazených tlakových nádob dle Nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních.
 • Provoz tlakových nádob stabilních dle ČSN 69 0012
 • Vlastnosti pracovních tekutin, obecná charakteristika a rozdělení.
 • Revizní technici: klasifikace, odborná způsobilost, oprávnění, osvědčení, povinnosti revizního technika
 • Praktická ukázka měřící a zkušební techniky pro revizní techniky tlakového zařízení.
 • Revize výchozí, provozní, tlaková zkouška, zkouška těsnosti, technologický postup, příprava k revizím, revizní zpráva, nedostatky revizních zpráv, rozbor revizní správy, vzor revizní zprávy.
 • Analýza rizik revizí a provozu TNS
 • Provozní podmínky provozovaného tlakového zařízení, povinnosti provozovatele, obsluhy.
 • Diskuze k jednotlivým otázkám

Účastníci v rámci kurzu obdrží publikaci Učební text pro přípravu revizních techniků tlakových nádob stabilních I. a II. třídy ke zkouškám. v hodnotě 2500 Kč v ceně kurzu!

Cena kurzu v Hrotovicích: 8 686 Kč s DPH.
Cena kurzu v Praze: 6 999 Kč s DPH.
Držitelé APTICARD mohou čerpat 10% slevu.

Požadavky TIČR na doklady k ověření odborné způsobilosti žadatele o vydání osvědčení.

Poplatky TIČR za ověření odborné způsobilosti