Základní problémy při provozu kotlů spalujících biopaliva

Ing. Ján Kudlovský odborný poradca Košice Znižovanie zásob fosílnych palív, najmä ropy a naliehavé potreby ochrany prírodného a životného prostredia, hlavne zníženia produkcie CO2 a iných ovzdušie znečisťujúcich škodlivých látok,  vyvolal i zvýšený záujem  o využívanie energie obnoviteľných zdrojov vrátane  biomasy.

Více zde >>>