Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených elektrických zařízeních

Prováděcí předpis vztahující se k zákonu č. 250/2021 Sb. o bezpečném provozu vyhrazených technických zařízení.
Stav k 1. 7. 2022. Materiál je platný.

Aktuální platné znění od 1. 7. 2022

Průběh legislativního procesu

Pro zachování informací o vývoji legislativního procesu a případné novelizace zde archivujeme pracovní verze dokumentu.

Pracovní verze dokumentu, stav k 22. 6. 2022
Pracovní verze dokumentu, stav k 6. 5. 2022
Pracovní verze dokumentu, stav k 10. 3. 2022