Nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních

Návrh prováděcího předpisu vztahující se k návrhu zákona o bezpečném provozu vyhrazených technických zařízení. Stav k 13. 5. 2022. Materiál je připraven ke schválení na zasedání vlády.

Aktuální stav legislativního procesu je zde

Aktuální návrhové znění k 6. 5. 2022

Předchozí verze dokumentu k 10. 3. 2022