Přihláška on-line VTZ 2024

  Účastník 1:


  * Na tuto adresu budou zasílány přístupové údaje ke konferenčním materiálům v elektronické podobě, potvrzení ubytování, organizační informace a pokyny

  Účastník 2:


  * Na tuto adresu budou zasílány přístupové údaje ke konferenčním materiálům v elektronické podobě, potvrzení ubytování, organizační informace a pokyny

  Fakturační údaje:

  Kontaktní osoba pro fakturaci a administrativu:


  ** Na tuto adresu budou zasíláno potvrzení přihlášky a vystavená faktura

  Závazně objednáváme:

  Účastnický poplatek - účastník 1:

  Účastnický poplatek - účastník 2:

  Doplňující informace k objednávce
  Zde můžete uvést zvláštní požadavky, např. specifickou splatnost faktury, členské číslo ČKAIT apod.

  Ubytování:

  Datum příjezdu:

  Počet nocí:

  Doplňující informace k ubytování:
  Zde můžete uvést zvláštní požadavky na ubytování, např. upřesnění osob, které bydlí na dvoulůžkových pokojích aspod.

  Příloha k objednávce
  Pokud Vaše interní pravidla vyžadují vystavení Vaší objednávky, můžete ji ve formátu pdf nahrát zde jako přílohu přihlášky

  Potvrzení objednávky a platební podmínky

  Tato objednávka je závazná. Na jejím základě Vám bude vystavena faktura se standardní čtrnáctidenní splatností. Storno podmínky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Medim, spol. s r.o.

  Souhlasím s obchodními podmínkami Medim, spol. s r. o.*

  * Souhlas je vyžadován. Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici na adrese:
  https://medim.cz/vseobecne-obchodni-podminky/

  Odeslat objednávku s povinností platby

  Organizátor:

  Medim, spol. s r.o.
  Hovorčovická 382, 250 65 Líbeznice

  IČ: 48953041
  DIČ: CZ48953041

  Bankovní spojení:
  Fio banka, a.s., č.ú.: 2801396892/2010
  Reiffeisenbank, a.s., č.ú.: 382382381/5500

  Kontakt:
  Informace o průběhu kurzu, a pod.:
  Jan Lhotský, MBA
  Tel.: 603 213 386
  e-mail: konference@medim.cz
  e-mail: jan.lhotsky@medim.cz

  Fakturace, přihlášky, rezervace ubytování:
  Ing. Kristýna Krudenc

  Tel.: 724 248 463
  e-mail: prihlasky@medim.cz
  e-mail: kristyna.krudenc@medim.cz

  Centrála Líbeznice:
  Tel.: 606 048 458
  e-mail: info@medim.cz

  Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.