Přihláška on-line VTZ 2024

  Účastník 1:


  * Na tuto adresu budou zasílány přístupové údaje ke konferenčním materiálům v elektronické podobě, potvrzení ubytování, organizační informace a pokyny

  Účastník 2:


  * Na tuto adresu budou zasílány přístupové údaje ke konferenčním materiálům v elektronické podobě, potvrzení ubytování, organizační informace a pokyny

  Účastník 3:


  * Na tuto adresu budou zasílány přístupové údaje ke konferenčním materiálům v elektronické podobě, potvrzení ubytování, organizační informace a pokyny

  Fakturační údaje:


  ** Na tuto adresu budou zasíláno potvrzení přihlášky a vystavená faktura

  Závazně objednáváme:

  Účastnický poplatek - vložné:

  Vložné účastník 1.

  Vložné účastník 2.

  Vložné účastník 3.

  Doplňující informace k objednávce
  Zde můžete uvést zvláštní požadavky, např. specifickou splatnost faktury, členské číslo ČKAIT apod.

  Ubytování:

  Datum příjezdu:

  Počet nocí:

  Doplňující informace k ubytování:
  Zde můžete uvést zvláštní požadavky na ubytování, např. upřesnění osob, které bydlí na dvoulůžkových pokojích aspod.

  Příloha k objednávce
  Pokud Vaše interní pravidla vyžadují vystavení Vaší objednávky, můžete ji ve formátu pdf nahrát zde jako přílohu přihlášky

  Přeji si vystavit fakturu v Kč/EUR

  Fakturu lze vystavit i pro platbu v EUR. V takovém případě je cena za účastnický poplatek a ubytování přepočtena aktuálním kurzem ČNB

  Potvrzení objednávky a platební podmínky

  Tato objednávka je závazná. Na jejím základě Vám bude vystavena faktura se standardní čtrnáctidenní splatností. Storno podmínky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Medim, spol. s r.o.

  Souhlasím s obchodními podmínkami Medim, spol. s r. o.

  Objednat s povinností platby