Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Medim spol. s r. o.

Pro společnost Medim spol. s r.o.  je seriózní chování a poskytování profesionálních služeb a spokojenost jejích zákazníků nejvyšší prioritou. Stejně velký důraz je kladen i na ochranu jejich osobních dat, která chráníme v souladu se všemi zákonnými ustanoveními.

Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů:

Obchodní jméno správce:
Medim, spol. s r.o.

Kontaktní poštovní adresa:
Hovorčovická 382, 250 65, Líbeznice

IČ:
48953041

DIČ:
CZ48953041

Telefon:
+420 283 981 818

e-mail:
info@medim.cz

ID datové schránky:
wq657kn

Medim spol. s r.o. zpracovává osobní údaje z těchto důvodů:

Objednání zboží a služeb – účast na pořádaných akcích, doručení zboží, zajištění plnění objednaných placených i bezplatných služeb a komunikaci s vámi v souvislosti s těmito objednávkami atd. zpracováváme údaje typu: jméno, příjmení, titul, adresa, e-mail, telefon, číslo bankovního účtu, historie účasti na pořádaných akcích. Jedná se o data zpracovávaná pro účely plnění smlouvy, ať už se jedná o smlouvu uzavřenou v klasické písemné formě, prostřednictvím internetového formuláře nebo ústně. Data o placených objednávkách zpracováváme rovněž pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.

Medim, spol. s r. o. se řídí těmito zásadami:

 • Zákonnost, korektnost, transparentnost nakládání s osobními údaji
 • Účelové omezení – data zpracováváme pouze za účelem pro který byla poskytnuta
 • Minimalizace – rozsah získaných dat se snažíme omezit pouze na nezbytně nutný okruh
 • Omezená doba uložení
 • Integrita a důvěrnost
 • Proporcionalita
 • Odpovědnost

Zajištění funkčnosti on-line služeb – převážná část našich produktů (placených i bezplatných) je založena na on-line principu. Pro zajištění plné funkčnosti objednaných produktů a usnadnění práce s nimi zpracováváme informace o využívání těchto produktu jako jsou: uživatelské jméno, heslo, historie přihlášení, čtení dokumentů, vyhledávání v produktu, IP adresa počítače atd.

Nabídky zboží a služeb – údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) jsou používány pro reklamní účely tj. pro informace o produktech z naší nabídky. Tyto údaje využíváme pouze v rozsahu povoleném zákonem nebo na základě vámi uděleného souhlasu. Proti používání údajů pro kterýkoliv z výše uvedených kontaktních kanálů je možné kdykoliv vznést námitku a toto využití bude ukončeno.

Cookies

Pro účely zlepšení našich on-line služeb využíváme soubory cookies. Jedná se o malé soubory ve vašem počítači sloužící k identifikaci uživatelů. Tyto soubory slouží k zajištění správné funkčnosti stránek, k zapamatování identifikačních údajů zákazníků, k analytickým účelům portálů příp. k zjištění preferencí zákazníků k individuálnímu přizpůsobení nabídky. Využívání souborů cookies je možné omezit v nastavení vašeho prohlížeče, což však může vést k snížení funkčnosti stránek.

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Důvod použití

Tyto soubory a informace se naše společnost snaží využívat za účelem vylepšování a rozvoje služeb, které zde nabízíme a poskytujeme. Využití souborů cookies umožňuje zlepšovat pro Vás lepší uživatelnost webových stránek a zpříjemňuje jejich použití.

Ochrana osobních údajů

Soubory cookies používáme tak, aby na základě takto získaných informací/dat nebyla osoba uživatele identifikovatelná, a to ani při využití dalších informací, které máme k dispozici. Druhy souborů cookies Běžně a vždy s ohledem na aktuální vývoj v příslušných informačních technologiích používáme tyto typy souborů cookies:

(i) Vyžadované – jsou nezbytné a pomáhají Vám pohybovat se po webových stránkách a vidět určité funkce. Tyto soubory například zajišťují uložení nákupního košíku při všech krocích procesu uzavírání objednávky;

(ii) Funkční – umožňují zajistit ještě příjemnější zákaznický zážitek. Tyto soubory Vám pomáhají ukládat a připomínat Vám nákupní košík a umožňují vytvářet seznamy přání apod.;

(iii) Výkonnostní – nám pomáhají porozumět nákupnímu chování našich návštěvníků. To nám umožňuje neustále vylepšovat naše webové stránky, aby pro Vás bylo nakupování co nejsnazší a nejpříjemnější;

(iv) Interakční – se používají k tomu, abyste mohli vyjádřit svůj názor – co si myslíte o našich produktech, webových stránkách apod.. Tyto soubory cookies Vám umožní vyjádřit se na sociálních médiích tak, že se Vám naše produkty líbí nebo že je doporučujete, a popovídat si s pracovníky našich služeb. Můžete však také poradit našim ostatním (potenciálním) zákazníkům tím, že naše produkty ohodnotíte a napíšete k nim recenze;

(v) Cílení reklam – si zapamatují Vaše preference týkající se produktů a nakupování. Tyto soubory cookies nám umožní zjiš‘tovat, co máte rádi. Takže když například procházíte výsledky hledání ve vyhledávačích, budou se zobrazené reklamy více týkat Vašich preferencí.

Jak můžete používání Cookie omezit?

Pokud chcete používání cookie omezit nebo zablokovat využijte k tomu rozšířené nastavení vašeho internetového prohlížeče. Podrobné informace o možnostech a způsobu nastavení nejběžnějších prohlížečů naleznete na níže uvedných odkazech:    

Nebo můžete využít nástroj pro správu souborů cookie, který je k dispozici na stránkách http://www.youronlinechoices.com/cz/ Kdykoliv můžete změnit nastavení svého zařízení – používaného prohlížeče tak, aby soubory cookies odstraňoval nebo bránil jejich ukládání, pokud s jejich užitím nebudete výslovně souhlasit. 

Tento web používá Google Analytics Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory cookies. Informace o užívání stránky spolu s obsahem souboru cookie bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec.

Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Služba Google Analytics je rozšířena o související reklamní funkce poskytované společností Google, a to:    

 • přehledy zobrazení v reklamní síti Google,    
 • remarketing (zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů),    
 • rozšířené demografické přehledy (reportování anonymních demografických dat).

Více informací o zpracování a využití dat najdete ve smluvních podmínkách společnosti Google. Jak zakázat sledování Google Analytics Pokud nechcete poskytovat anonymní data o používání webu službě Google Analytics, můžete použít plugin poskytovaný společností Google. Po nainstalování do Vašeho prohlížeče a aktivaci nebudou dále data odesílána. 

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost Medim, spol s r.o.  je registrovaným správcem osobních údajů, reg č. subjektu: 00005345, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Medim spol. s r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu k těmto datům a zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů v plné míře využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.

Společnost Medim, spol. s r. o. je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna za účelem nabízení obchodu a služeb subjektu údajů jako správce jeho osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností použít jeho jméno, příjmení a adresu. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytujete souhlas k tomu, aby společnost Medim, spol. s r.o., Hovorčovická 382, 250 65 Líbeznice, IČO: 48953041, DIČ: CZ48953041 (dále jako „správce“) zpracovávala Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Právní základ zpracování osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu správce zpracovávat za účely přímého marketingu: e-mail (tj. nabízení produktů, zasílání informací o pořádaných odborných a vzdělávacích akcích)  a pro vyřízení objednávky, nebo závazné přihlášky (jméno, adresa, e-mail a telefonní číslo).

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s marketingovými aktivitami správce, konkrétně s přihlášením odběru mailových sdělení. Správce bude zpracovávat především e‐mail.

Pro vyřízení objednávky nebo závazné přihlášky bude správce využívat jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo a email. Tyto udaje se nebudou používat mimo potřeby vyřízení objednávky nebo závazné přihlášky.

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat dle čl. 5 odst. 1 písm. e) a 39. bod odůvodnění GDPR,  v souvislosti s účelem přímého marketingu, po dobu 10 let od registrování emailového newsletteru zasílaného naší společností, pokud tento souhlas neodvoláte.

Údaje nutné pro vedení účetnictví společnosti Medim, spol. s r.o. jsou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. uchovávány 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Zákonem č. 280/2009 Sb. je uložena povinnost uchovávat důkazní prostředky podle § 93 po dobu vztahující se k jeho daňové povinnosti ve lhůtě pro stanovení daně.
Tato lhůta je obecně tříletá a počíná běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení.
Lhůta pro stanovení daně může být prodlužována či přerušována za podmínek daných § 148 odst. 2–4 daňového řádu a končí nejpozději uplynutí 10 let od jejího počátku. Na základě speciální úpravy v jiných zákonech může být i tato maximální lhůta překročena, jde například o zákon o daních z příjmů.

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména specialisté IT a správci serverů. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.
Seznam zpracovatelů naleznete zde.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat písemně na adrese sídla společnosti Medim, spol. s r.o., Hovorčovická 382, 250 65, Líbeznice, případně na elektronické adrese: medim@medim.cz, nebo telefonicky na čísle: +420 283 981 818.

Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR.

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce. Nicméně pokud osobní údaje správci neposkytnete, nebude Vám moci posílat jednotlivá obchodní sdělení, ke kterým se přihlašujete. Je však zcela na Vašem uvážení, zda chcete tyto sdělení odebírat, či nikoliv.

Stručné shrnutí:
 • poskytnete nám Vaši e-mailovou adresu, na kterou Vám budeme zasílat newsletter s  aktuálními informacemi a nabídkami školení a účasti na odborných akcích,
 • newsletter Vám budeme zasílat cca jednou měsíčně,
 • Vaši elektronickou adresu nikomu neposkytneme,
 • pokud si budete přát Vaši elektronickou adresu z databáze smazat, budete tak moci učinit prostřednictvím odkazu v každém e-mailu, nebo na základě Vaší žádosti odeslané na adresu medim@medim.cz,
 • Vaši e-mailovou adresu budeme evidovat po dobu pěti let, pokud nepožádáte o výmaz z databáze dříve.