Chytré matice HARDLOCK

Matice HARDLOCK® poskytují nepřekonatelný samo-pojistný účinek dokonce i v nejtvrdších provozních podmínkách a konstrukčních zařízeních. Každá společnost má důležité poslání, posláním společnosti HARDLOCK® je poskytování bezkonkurenční bezpečnosti a nejvyšší spolehlivosti. Pokud požadujete zabezpečit šroubový spoj proti selhání v těch nejnáročnějších podmínkách, důvěřujte maticím HARDLOCK® ke splnění nebo překonání Vašeho očekávání. Primárním důvodem povolování ve šroubových spojích je pokles počáteční svěrné síly, vznikající kvůli vnějším silovým účinkům jako nárazy a vibrace. K zamezení povolování je potřeba eliminovat vůli (mezeru) mezi závity šroubu a matice. Nežádoucí vůle v závitech v konečném důsledku nepovede jen…

Více zde >>>

Vyšlo nové číslo časopisu CHLAZENÍ

Z obsahu čísla: Účastníci shromáždění zformulovali prohlášení 2 Chemours: Chladiva R404A a R507A 4 Danfoss: Chladiva s nízkým GWP 5 GT Energy: Vysokoteplotní tepelná čerpadla 8 Güntner: Zaměřeno na pohodu zaměstnanců 11 Volkart Otto: Hygiena ve vzduchotechnických zařízeních 14 Toshiba Carrier: Výroba klimatizací v Evropě 18 Panasonic: Nový vodní výměník tepla 20 Panasonic: Nové tepelné čerpadlo Aquarea 22 Panasonic: Muzeum čokolády optimalizuje zážitek návštěvníků 23 EuroShop: Cesta do světa obchodu 24 H.J.Schellnhuber: Teorie bodů zvratu 28 Climat Partner ID: Klimaticky neutrální produkty 31 Klíč k renezanci energetické politiky 34 PRNewswire:…

Více zde >>>

Nové kulové kohouty Kingdom s 2 nebo 3dílným tělesem v sortimentu společnosti Moravia Systems a.s.

Společnost Moravia Systems a.s. reaguje na rostoucí zájem odběratelů rozšířením prodejního sortimentu kulových kohoutů s litým ocelovým tělesem, plovoucí koulí a teflonovými sedly. Nové kulové kohouty Kingdom s 2 nebo 3dílným tělesem, které prodává pod označením KV-L PN16/PN40/PN63, mají plný průtok, antistatickou konstrukci a provedení vřetene brání jeho vystřelení při případném přetlakování. Kulové kohouty Kingdom jsou vhodné pro vodu, vodní páru, plyny, oleje, ropu, kyseliny, zásady a jiné kapaliny a plyny bez mechanických nečistot a splňují náročné normy požární bezpečnosti. Pro aplikace v automatizovaných systémech nabízíme kulové kohouty s pneumatickými…

Více zde >>>

Systém protikorupčního managementu dle ISO 37001:2016

Korupce je fenomén provázející nás asi od nepaměti. Každopádně se shodneme, že je hrozbou jak pro firmu samotnou, tak pro národní hospodářství jako celek. Evropská Unie podniká také řadu kroků, které by měly pomoci znesnadnit korupčním praktikám podmínky. Národní legislativy na ně reagují ať už v oblasti veřejných zakázek tak např. v oblasti Whistle-blowing, kde jsou povinny přijmout zákon do poloviny r. 2021. Také automobilový průmysl nezůstal pozadu a včlenil do IATF 16 949 požadavek na řízení korupční problematiky (článek 5.5.1). Mezinárodní organizace pro standardizaci (ISO) reagovala taktéž a projektový tým složený z expertů…

Více zde >>>

VYDANÉ ČSN – ÚNOR 2020

Výběr ČSN z Oznámení č. 19/20Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již…

Více zde >>>

Doškolovací kurzy pro vyhrazená technická zařízení

Pro revizní techniky vyhrazených technických zařízení a také pro odbornou veřejnost připravujeme ve spolupráci se spolupráci s Medim, spol. s r.o., APTI, z.s. a dalšími odbornými subjekty intenzivní doškolovací kurzy v rámci programu AKADEMIE APTI. Účastníci obdrží přípravné materiály a během dvoudenního odborného programu získají vědomosti nutné pro složení zkoušky u TIČR. O první kurz zaměřený na tlaková zařízení byl značný zájem, který převýšil kapacitu kurzu. Proto připravujeme jeho opakování. Aktuálně jsou v přípravě doškolovací kurzy:Revizní technik plynových zařízeníHradec Králové Revizní technik zdvihacích zařízeníPraha Revizní technik tlakových zařízení II.Hradec Králové…

Více zde >>>

Pracovnělékařské služby v roce 2020

Pracovníci oddělení lidských zdrojů, neboli „HR“, personalisté, specialisté na BOZP, manažeři vodárenských společností, OZO v prevenci rizik, auditoři, ale i jednatelé středních a menších firem by neměli minout seminář zaměřený na aktuální požadavky zákona č. 373/2011 Sb. o pracovnělékařských službách, který proběhne 11. března 2020 v Praze. Program Přehled platných legislativních předpisů pro pracovnělékařské služby, včetně související problematiky. Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách – aktuální znění. Lékařské posudky, lhůty, náležitosti, posudkové závěry, předání, právní účinky, pozbytí platnosti, návrh na přezkoumání, úhrady. Náležitosti žádosti o provedení lékařské prohlídky…

Více zde >>>

SCHVÁLENÉ ČSN – ÚNOR 2020

Výběr z Oznámení č. 20/20 Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o schválení evropských norem k přímému používání jako ČSN Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že anglické verze dále uvedených evropských norem byly schváleny k přímému používání jako ČSN. SCHVÁLENÉ ČSN ČSN EN 12954 (03 8355)kat.č. 508737Obecné zásady katodické ochrany pozemních kovových zařízení uložených v půdě nebo ve vodě+); EN 12954:2019; Platí od 2020-03-01 Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12954 (03 8355) Katodická ochrana kovových zařízení…

Více zde >>>

VYDANÉ ČSN – ÚNOR 2020

Výběr ČSN z Oznámení č. 19/20Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o vydání ČSN, jejich změn, oprav a zrušení. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již…

Více zde >>>

Celostátní setkání revizních techniků v Kutné Hoře úspěšně proběhlo

Program odborných akcí pro rok 2020 odstartoval lednovou konferencí s trochu tajuplnou zkratkou CSRT 2020, tedy Celostátní setkání revizních techniků. Setkání bylo opravdu celostátní, neboť se do Kutné Hory sjeli revizní technici ze všech krajů České republiky. Program akce byl navržen tak, aby průřezově pojal problematiku provozu VTZ z pohledu platné a připravované legislativy. V rámci programu akce vystoupili zástupci orgánů státního dozoru a Technické inspekce České republiky, soudní znalci a lektoři s mnohaletou praxí v oboru. Účast na prvním ročníku tohoto setkání předčila očekávání. Kongresový sál hotelu U Kata…

Více zde >>>