Legislativa

Legislativní předpisy pro vyhrazená technická zařízení

Zákony

174/1968 Sb.
o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

22/1997 Sb.
Technické požadavky na výrobky

71/2000 Sb.
kterým se mění zákon č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

500/2004 Sb.
Zákon správní řád

501/2004 Sb.
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu

Vyhlášky

50/1978 Sb.
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice

85/1978 Sb.
Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

18/1979 Sb.
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

19/1979 Sb.
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

21/1979 Sb.
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

73/2010 Sb.
o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

Nařízení vlády

168/1997 Sb.
Technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí.

170/1997 Sb.
Technické požadavky na strojní zařízení.

175/1997 Sb.
Technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby.

176/1997 Sb.
Technické požadavky na zařízení a ochranné systémy pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

177/1997 Sb.
Technické požadavky na spotřebiče plynných paliv.

179/1997 Sb.
Grafická podoba české značky shody umístěné na výrobku.

80/1999 Sb.
Změna technických požadavků na jednoduché tlakové nádoby.

78/1999 Sb.
Vybrané výrobky k posouzení shody.

182/1999 Sb.
Technické požadavky na tlaková zařízení.

283/2000 Sb.
Technické požadavky na strojní zařízení.

285/2000 Sb.
Technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby.

286/2000 Sb.
Technické požadavky na zařízení a ochranné systémy pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

287/2000 Sb.
Technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

288/2000 Sb.
Technické požadavky na výtahy

289/2000 Sb. 
Technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů na tekutá nebo plynná paliva

290/2000 Sb.
Technické požadavky na tlaková zařízení

291/2000 Sb.
Nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba označení CE

219/2016 Sb.
Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh.

Registr právních předpisů pro vyhrazená zařízení