5. METROLOGIE

Zákony

505/1990 Sb.
o metrologii Poslední změna: 18/2012 Sb.

20/1993 Sb.
o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

18/1997 Sb.
o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

22/1997 Sb.
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

Vyhlášky

262/2000 Sb.
kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měřeníK zákonu č.: 505/1990 Sb.

264/2000 Sb.
základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování

332/2000 Sb.
kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHSK zákonu č.: 505/1990 Sb.

333/2000 Sb.
kterou se stanoví požadavky na vodoměry na teplou vodu označované značkou EHSK zákonu č.: 505/1990 Sb.Poslední změna: 260/2003 Sb.

334/2000 Sb.
kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované značkou EHS K zákonu č.: 505/1990 Sb.Poslední změna: 260/2003 Sb.

335/2000 Sb.
kterou se stanoví požadavky na taxametry označované značkou EHSK zákonu č.: 505/1990 Sb.

336/2000 Sb.
kterou se stanoví požadavky na plynoměry označované značkou EHSK zákonu č.: 505/1990 Sb.Poslední změna: 260/2003 Sb.

337/2000 Sb.
kterou se stanoví požadavky na měřidla označovaná značkou EHS používaná pro měření tlaku vzduchu v pneumatikách silničních vozidel

338/2000 Sb.
kterou se stanoví požadavky na elektroměry označované značkou EHS

339/2000 Sb.
kterou se stanoví požadavky na hmotné délkové měrky označované značkou EHS

21/2001 Sb.
kterou se stanoví požadavky na průtokoměry pro kapaliny jiné než voda označované značkou EHS

22/2001 Sb.
kterou se stanoví požadavky na měřicí systémy pro kapaliny jiné než voda označované značkou EHS

249/2001 Sb.
kterou se stanoví požadavky na automatická kontrolní a vážící zařízení označované značkou EHS

250/2001 Sb.
kterou se stanoví požadavky na pásové dopravníkové váhy označované značkou EHSK zákonu č.: 505/1990 Sb.

32/2002 Sb.
kterou se stanoví požadavky na závaží vyšší než střední třídy přesnosti od 1 mg do 50 kg, označované značkou EHS

33/2002 Sb.
kterou se stanoví požadavky na pravoúhlá závaží střední třídy přesnosti od 5 kg do 50 kg a válcová závaží střední třídy přesnosti od 1 g do 10 kg, označované značkou EHS

307/2002 Sb.
o radiační ochraně

345/2002 Sb.
kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

Nařízení vlády

326/2002 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činnostíK zákonu č.: 22/1997 Sb.

464/2005 Sb.
kterým se stanoví technické požadavky na měřidla