Rizika bezpečnostních systémů tlakových zařízení

Metodika inspekce založené na posouzení vypořádání rizik je základním bodem pokrokového plánování četnosti inspekcí. Při inspekcích v procesním průmyslu se posuzuje, jak jsou prioritní rizika řízena a zmírněna. Velikost rizika je pak prioritním kritériem při stanovení optimálních intervalů inspekcí. V předložené práci jsou uvedeny výsledky výzkumu, který byl proveden u tlakových zařízení. Článek sleduje systémy a zařízení, které jsou určeny k tomu, aby pomohly ke snížení tlaku nebo vytvoření vakua v kontejnmentu tlakových zařízení s cílem, aby nedošlo k přesažení předem stanovených hodnot, a to odvedením tekutiny do uzavřeného systému nebo atmosféry.…

Více zde >>>