Program VTZ 2024

Hlavní programová témata VTZ 2024

  • Změny v legislativě – novelizace prováděcích předpisů zákona č. 250/2021 Sb.
  • Zkušenosti z kontrol OIP
  • Činnost pověřené organizace v podmínkách nové legislativy
  • Zkušenosti z praxe z pohledu revizního technika
  • Moderní správa průvodní a provozní dokumentace
  • Zavádění metodiky digitálního prostředí správy nemovitosti a její význam pro činnost revizního technika vyhrazených technických zařízení
  • Legislativní požadavky na bezpečnost práce OSVČ a malých firem
  • Moderní technologie pro inspekci vyhrazených zařízení
  • Legislativa související s provozem VTZ
  • Aktuální změny v technické normalizaci

Lektoři VTZ 2024

Ing. Anna Vágnerová
vedoucí inspektor pobočky Praha
Technická inspekce České republiky
revizní technik vyhrazených plynových a tlakových zařízení

Ing. Olga Vaňková
inspektor plynových zařízení
Oblastní inspektorát práce Praha
revizní technik vyhrazených plynových

Bc. Martin Neumann
vedoucí inspektor pobočky Hradec Králové
Technická inspekce České republiky
revizní technik vyhrazených zdvihacích a elektrických zařízení

Ing. Miroslav Brotánek
mistopředseda APTI, z.s.
BTK, Praha, s.r.o.
revizní technik vyhrazených plynových, tlakových a zdvihacích zařízení

Ing. Zbyněk Jančík
mistopředseda APTI, z.s.
Linebacker, s.r.o.
revizní technik vyhrazených tlakových a zdvihacích zařízení a BOZP

Ing. Lukáš Turza, Ph.D.
mistopředseda APTI, z.s.
LL-C (certification)
expert na legislativu a technickou normalizaci

Ing. Roman Řezáč
emeritní vedoucí inspektor a odborný garant tlakových zařízení TIČR
konzultant APTI, z.s.
expert na vyhrazená tlaková zařízení

Jan Lhotský, MBA
mistopředseda APTI, z.s.
LL-C (certification)
expert v oblasti digitalizace a metodiky BIM

Ing. Petr Kalina, Ph.D.
člen pracovní skupiny pro digitalizaci, APTI, z.s.
SYBEAM
expert v oblasti digitalizace a správy dokumentace

Ing. Jan Weischera
mistopředseda APTI, z.s.
expert na legislativu a technickou normalizaci

Harmonogram VTZ 2024

Pondělí

16. září 2024

18,00 Prohlídka historického centra Kutné Hory s průvodcem

Úterý

17. září 2024

09,00 Zahájení

09,30 I. blok přednášek – legislativa VTZ

12,00 Oběd

13,00 II. blok přednášek

19,00 Společenský večer

Středa

18. září 2024

09,00 III. blok přednášek

13,00 Závěr akce, znalostní soutěž, oběd

Program v přípravě. Vraťte se sem prosím později.