Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení

Zákon o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů (zákon o vyhrazených technických zařízeních)

Zákon č. 250/2021 Sb. v platném znění

Prováděcí předpisy v platném znění:

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb. o sazbách poplatků za činnost pověřené organizace

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb. o vyhrazených technických elektrických zařízeních

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb. o vyhrazených technických plynových zařízeních

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Právní předpisy, které zákon č. 250/2021 Sb. ruší nebo novelizuje

Aktuální stav legislativního procesu:

1.7. 2022 – Zákon č. 250/2021 Sb. nabyl účinnosti

30.6.2022 – Prováděcí předpisy vyšly ve Sbírce zákonů České republiky, částka 89

22. 6. 2022 – Vláda na svém zasedání dne 22. 6. 2022 schválila návrhy nařízení vlády pod jednacími body č. 15 až 19:

15. Návrh nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
čj. 524/22
16. Návrh nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
čj. 525/22
17. Návrh nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
čj. 555/22
18. Návrh nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektro-technice
čj. 556/22
19. Návrh nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
čj. 557/22

Nařízení budou platná den poté co vyjdou ve Sbírce zákonů České republiky.

20. 6. 2022 – Návrhy nařízení vlády jsou zařazeny do programu zasedání vlády

6. 6. 2022 – Legislativní rada vlády v současnosti připravuje texty jednotlivých nařízení do finální podoby ke schválení vládou

13. 5. 2022 – Do vládního informačního systému byly vloženy dokumenty k Návrhu nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti po zapracování připomínek

13. 5. 2022 – Do vládního informačního systému byly vloženy dokumenty k Návrhu nařízení vlády o vyhrazených elektrických zařízeních zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti po zapracování připomínek

13. 5. 2022 – Do vládního informačního systému byly vloženy dokumenty k návrhu Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice po zapracování připomínek

6. 5. 2022 – Do vládního informačního systému byly vloženy dokumenty k Návrhu nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti po zapracování připomínek

6. 5. 2022 – Do vládního informačního systému byly vloženy dokumenty k Návrhu nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti po zapracování připomínek

21. 3. 2022 – Ve Sbírce zákonů vyšlo Nařízení vlády č. 60/2022 Sb. o sazbách poplatků za činnost pověřené organizace.
Částka 35. Nařízení nabývá účinnosti dne 1. července 2022.

21. 3. 2022 – Ministerstvo práce a sociálních věcí publikovalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh Nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních, připomínkovat lze do 4. 4. 2022.

19. 3. 2022 – Ministerstvo práce a sociálních věcí publikovalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh Nařízení vlády o vyhrazených zdvihacích zařízeních, připomínkovat lze do 1. 4. 2022.

18. 3. 2022 – Ministerstvo práce a sociálních věcí publikovalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, připomínkovat lze do 31. 3. 2022.

11. 3. 2022 – Ministerstvo práce a sociálních věcí publikovalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh Nařízení vlády o vyhrazených plynových zařízeních, připomínkovat lze do 26.3. 2022.

10. 3. 2022 – Ministerstvo práce a sociálních věcí publikovalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh Nařízení vlády o vyhrazených tlakových zařízeních, připomínkovat lze do 25.3. 2022.

30. 6. 2021 – Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení vyšel ve Sbírce zákonů, částka č. 106, zákon nabyde účinnosti dne 1. července 2021.

21. 6. 2021 – Prezident podepsal návrh zákona. Zákon je předán do sbírky zákonů k uveřejnění.

9. 6. 2021 – Návrh projednán dne 9. 6. 2021 na 12. schůzi Senátu.
Senát návrh schválil (usnesení č. 211).

20. 5. 2021 – Organizační výbor dne 19. 5. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, Výbor pro sociální politiku, Ústavně-právní výbor. Projednávání tisku č. 98 bylo zařazeno na pořad 12. schůze Senátu která bude zahájena 9. 6. 2021 jako bod č. 5.

17. 5. 2021 – Schválený návrh zákona byl doručen do Senátu Parlamentu České republiky

24. 4. 2021 – Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona (sněmovní tisk č. 535/0) a pozměňovací návrhy (sněmovní tisk č. 7/535) ve třetím čtení. Materiál míří k projednání do Senátu.

1. 4. 2021 – Garanční hospodářský výbor vydal usnesení (sněmovní tisk č. 8/535) ve kterém doporučuje hlasovat o podaných návrzích ve třetím čtení.

24.3.2021 – PSP projednala návrh zákona ve druhém čtení, bez hlasování. Byly předneseny pozměňovací návrhy (sněmovní tisk č. 7/535)

15.3.2021 – Návrh zákona je navržen jako bod 5. programu mimořádné 91. schůze PSP, zákon se bude projednávat ve druhém čtení.

20.1.2021 – Na portálu ODOK byl publikován pozměňovací návrh poslankyně Zuzany Ožanové, který reaguje na změny zákona o inspekci práce a dalších zákonů, ke kterým došlo před druhým čtením zákona o VTZ.

20.10.2020 – Na portálu ODOK byl publikován pozměňovací návrh poslance Petra Dolínka č. 6513 o změně platnosti zákona. Podle tohoto návrhu by měl zákon vejít v platnost od 1. ledna 2022.

22.6.2020 – Výbor pro bezpečnost PSP na svém zasedání vydal usnesení č. 535/5 ve kterém Poslanecké sněmovně parlamentu doporučuje návrh zákona projednat a schválit.
Hospodářský výbor parlamentu naopak doporučuje do materiálu zahrnout pozměňovací návrhy, které uveřejnil ve svém usnesení č. 535/6.

18.6.2020 – Výstupem z projednávání materiálu výborem pro obranu PSP je pozměňovací návrh poslance Pavla Jelínka a dalších, který upravuje některé „kosmetické“ nedostatky ve znění zákona.

5.6.2020 – Výbory pro bezpečnost a hospodářství PSP na program svých schůzí 10. a 11. června zařadily projednávání návrh zákona a jeho pozměňovací návrhy.
Na programu schůze poslanecké sněmovny pak návrh zákona klesl z patnácté pozice na číslo 38. v žebříčku projednávání.

18.5.2020 – Výbor pro obranu projednal znění zákona a vydal usnesení 535/4 s pozměňovacími návrhy, které bylo dnes rozesláno poslancům.

10.5.2020 – Výbor pro obranu PSP bude 14. května 2020 na své 37. schůzi pokračovat v projednávání znění zákona, které bylo přerušeno v obecné rozpravě 33 schůze.

6.3.2020 – Návrh je zařazen na program 45. schůze PSP. Na pořad schůze byly zařazeny pozměňovací návrhy. Úplné znění pozměňovacích návrhů je k dispozici zde.

22.2.2020 – Návrh zákona je projednán výbory pro bezpečnost a obranu. V tuto chvíli není návrh zařazen na program schůze PSP.
Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 21. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 535/2 (přerušuje projednávání do 19.3.2020).
Výbor pro obranu projednal návrh zákona a vydal 21. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 535/3 (přerušuje projednávání do 18.3.2020).

6.2.2020 – Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 535/1 (přerušuje projednávání do 18.3.2020).

24.1.2019 – Poslanecká sněmovna návrh zákona projednala v prvním čtení. Návrh byl přikázán k projednání hospodářskému, bezpečnostnímu a obrannému výboru. Další projednávání je možné od 25. 3. 2020.
Záznam hlasování a stenoprotokoly jsou k dispozici zde.
Sněmovní tisk 535.

12.12.2019 – Prezident Hospodářské komory ČR vyzval předsedy poslaneckých klubů dopisem k přednostnímu projednání Sněmovního tisku č. 535/0.

14.11.2019 – Návrh zákona zařazen do programu 39. schůze PSP mezi blok zákonů projednávaných v prvním čtení. Body z bloku v prvním čtení jsou naplánovány na 3.12.2019.

8.11.2019 – 35. schůze PSP byla ukončena, návrh zákona nebyl v prvním čtení projednán.

16.10.2019 – Vládní návrh zákona byl zařazen na program 35. schůze Poslanecké sněmovny parlamentu mezi další legislativu v prvém čtení (bod 47.). Nezbývá než konstatovat, že zákon se opět nenalézá mezi takzvaně pevně projednanými body a prioritou 35. schůze je projednání vládního návrhu zákona o rozpočtu. Z tohoto důvodu se dá očekávat, že zákon nebude projednán v prvním čtení ani na této schůzi.

30.9.2019 – Návrh zákona o VTZ nebyl projednán na 34. schůzi v prvním čtení projednán.
V souvislosti s dotazy na jeho údajné vejití v platnost k 1.1.2020 APTI sděluje, že zákon evidentně nemá pro parlamentní strany žádnou zásadní prioritu a pravděpodobnost, že se jej v PSP vůbec podaří projednat do konce tohoto roku v prvním čtení je velmi nízká.
Zákon a prováděcí předpisy existují v tuto chvíli pouze v návrhovém znění a již v tuto chvíli řada odborných subjektů s jejich obsahem důrazně nesouhlasí a připravuje jejich připomínkování. Dá se tedy očekávat, že tato legislativa projde výraznými změnami, než vstoupí v platnost.

13.9.2019 – 34. schůze je přerušena do 24.9.2019, 14,00. O návrhu zákona zatím poslanci nejednali (dosud bylo projednáno 21 z 318 bodů schůze).

10.9.2019 – 34. schůze Poslanecké sněmovny parlamentu. Návrh zákona je zařazen na program schůze a pokud bude odhlasován konečný program schůze, bude projednáván v prvním čtení.

29.8.2019 – Návrh zákona je zařazen do programu 34. schůze Poslanecké sněmovny prvním čtení, která se bude konat 10. září 2019.
Sněmovní tisk č. 535/0
Zpravodajem byla určena Mgr. Andrea Babišová, garantem je Výbor pro sociální politiku.

21.6.2019 – Na portálu ODOK byla publikován návrh zákona a prováděcí předpisy schválené Vládou.

17.6.2019 – Na pravidelném zasedání Vláda České republiky schválila dopracovanou verzi zákona a prováděcích předpisů. Materiál je zařazen k dalšímu projednání v Poslanecké sněmovně.

13.5.2019 – Na portálu ODOK zveřejněna dopracovaná verze návrhu zákona předkladatelem (MPSV).

7.3.2019 – Legislativní rada vlády (LRV) na svém 217. zasedání přerušila projednávání návrhu zákona za účelem jeho dopracování předkladatelem (MPSV) ve spolupráci s užší skupinou vybraných členů LRV.

26.6.2019 – Vláda předložila sněmovně návrh zákona.

Materiál k zákonu na portálu ODOK
Materiál k zákonu na portálu Senátu PČR