Organizační pokyny PED 2024

Místo konání

Hotel Energie***
Plzeňská 276/298
Praha 5

https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d2560.953455083731!2d14.327554716051125!3d50.06843332269745!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x470bbe27168f8607%3A0x30333f30dfac20f!2sHotel%20Energie!5e0!3m2!1scs!2scz!4v1667938198992!5m2!1scs!2scz

Odkaz v Google Maps

GPS

50.067909, 14.329789

Do navigace zadávejte ulici Za opravnou 8. Budete tak lépe navedeni na hotelové parkoviště.

Parkování

Parkovat lze zdarma na hotelovém parkovišti nebo na komunikacích v blízkém okolí hotelu.

Účastnický poplatek – vložné

Vložné A. – standardní vložné – 4.356 Kč vč. DPH
Základ 3.600 Kč DPH 21% 756 Kč

Vložné B. – držitelé APTICARD – 3.920 Kč vč. DPH
Sleva pro držitele členy APTI a držitele APTICARD ve výši 10 % ze standardního účastnického poplatku.
Základ 3.239,60 Kč DPH 21% 680,40 Kč

V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady na organizaci, studijní materiály, pronájem prostor, občerstvení.

Organizace akce se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Medim, spol. s r.o.

Ubytování

Organizátor ubytování nezajišťuje. Účastníci si ubytování zajišťují individuálně podle vlastního uvážení.

Recepce Hotelu Energie
tel.: +420 257 282 257
e-mail: recepce@hotelenergie.cz

Informace, přihlášky, organizační záležitosti

medim spol. s r.o. logo

Medim spol. s r.o.
Hovorčovická 382
250 65 Líbeznice

Tel.: 603 213 386
Tel.: 603 213 387
Tel.: 606 048 458

e-mail: prihlasky@medim.cz
e-mail: konference@medim.cz
www.medim.cz

Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Medim © je registrovanou platnou ochrannou známkou č. 367415 společnosti Medim, spol. s r. o.

Zpět na hlavní stránku >>>