Základní dokumenty, které musí být zaslány TIČR jako součást žádosti o vydání oprávnění

Revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení

  1. Kvalifikace a pověření odpovědné odborné osoby – nemusí být nutně revizním technikem, postačí vzdělání a praxe v odpovídajícím technickém směru
  2. Osvědčení revizního technika v příslušném rozsahu
  3. Kopie oprávnění nebo rozhodnutí o vydání oprávnění bylo-li vydáno

Montáže a opravy vyhrazených tlakových zařízení

  1. Kvalifikace a pověření odpovědné odborné osoby – nemusí být nutně revizním technikem, postačí vzdělání a praxe v odpovídajícím technickém směru
  2. Osvědčení revizního technika v příslušném rozsahu
  3. Kvalifikace a pověření pracovníka svářečského dozoru (IWE, EWE)
  4. Kopie oprávnění nebo rozhodnutí o vydání oprávnění bylo-li vydáno

Periodické zkoušky tlakových nádob k dopravě plynů

  1. Kvalifikace a pověření odpovědné odborné osoby – nemusí být nutně revizním technikem, postačí vzdělání a praxe v odpovídajícím technickém směru
  2. Osvědčení revizního technika k periodickým zkouškám v příslušném rozsahu
  3. Kopie oprávnění nebo rozhodnutí o vydání oprávnění bylo-li vydáno

Formuláře ke stažení