Program kurzu

úterý

08,30 Registrace – přihlášení účastníků on-line

09,00 Zahájení kurzu

09,15 I. přednáškový blok

Stručný přehled základních předpisů souvisejících s legislativou souvisejícím s provozem vyhrazených tlakových zařízení
Definice tlakové nádoby a rozdělení nádob
Komentované odpovědi na otázky všeobecné části
Komentované odpovědi k části provozované tlakové nádoby NA
Komentované odpovědi k části provozované tlakové nádoby NB
Revizní technici, kvalifikace, odborná způsobilost, oprávnění, osvědčení, povinnosti revizního technika
Provoz tlakových zařízení – povinnosti jednotlivých funkcí odpovědného pracovníka a obsluhy
Revizní činnost, revize výchozí, provozní, vnitřní, tlaková a zkouška těsnosti

12,00 Diskuze

14,00 Předpokládané ukončení prvního přednáškového dne

středa

09,00 II. Přednáškový blok

Fyzikální vlastnosti a jednotky soustavy SIN
Náhradní způsoby revizí dle ČSN 69 0012
Rizika vznikající při revizích
Vlastnosti materiálu ocelových konstrukcí
Svařování a rozbor svářečského průkazu
Ověřování a kalibrace měřidel
Průvodní a provozní dokumentace
Seznámení s potřebnými prostředky revizního technika

12,00 Diskuze

14,00 Předpokládané ukončení kurzu

Změna programu vyhrazena.

V průběhu přestávky na kávu