Zákon č. 3/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Aktuální stav legislativního procesu:

25.1.2020 – Zákon nabývá platnost

10.1.2020 – Zákon zveřejněn ve sbírce zákonů
Plné znění si můžete stáhnout zde.

20.12.2019 – Zákon odeslán k uveřejnění ve sbírce zákonů

17.10.2019 – Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 413/3. Další projednávání možné od 1. 11. 2019, po 17. 11. 2019 se nepřihlédne k námitce proti projednávání.

16.10. 2019 – prošel návrh zákona č. 406/2000 Sb. ve druhém čtení obecnou rozpravou a ve stejný den i podrobnou rozpravou. Celkem bylo podáno 6 pozměňovacích návrhů, které jednak směřují ke změně §6 a §6a a jednak ke změně platnosti změny zákona, kdy původně předpokládaný pevný termín platnosti změny zákona od 1. ledna 2020 se změní na znění, že „zákon nabývá účinnosti patnáctý den po uveřejnění“.

Důležité je tedy vědět, že stávající kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, které platí pro kotle se jmenovitým výkonem nad 20 kW se mění nakontrolu provozovaného systému vytápění budovy, nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW“.

Podobně je současná povinnost k provádění kontrol klimatizačního systému s chladícím výkonem nad 12 kW změněna na  „kontrolu provozovaného systému klimatizace, nebo kombinovaného systému klimatizace a větrání se jmenovitým výkonem nad 70 kW.“

Vše samozřejmě je podmíněno schválením předmětných pozměňovacích návrhů.

Třetí čtení změny zákona č. 406/2000 Sb. je naplánováno jako bod č. 213 na den 1.11. 2019.

Podrobnosti naleznete na: http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=413

Související články