Organizační pokyny pro účastníky kurzu

Školící centrum BTK spol. s r.o. se nachází v ulici U Vlečky, Praha 12, Komořany (do navigace zadejte U Vlečky 3, Praha 12, budete lépe navedeni).

Požadavky pro absolvování on-line kurzu

Pro sledování kurzu potřebujete následující doporučení vybavení:
Počítač, notebook, tablet nebo chytrý telefon s připojením k internetu s operačním programem Windows 10, Android, nebo MAC OS. Pro kvalitní a nerušený poslech doporučujeme sluchátka.

Učební texty a testové otázky Vám budou před kurzu doručeny kurýrní službou PPL na adresu uvedenou na přihlášce. Internetová adresa a přístupové údaje pro sledování kurzu budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu.

Virtuální místnost bude připravena půl hodiny před zahájením kurzu.

Podání se provádí výhradně přes internetové rozhraní e-podatelny na TIČR. Pořadatel kurzu k TIČR účastníky nepřihlašuje

E-podatelna TIČR

Účastnický poplatek – vložné

Vložné A. prezenční forma v učebně – 6.897 Kč vč. DPH
Základ 5.700 Kč, DPH 21% 1.197 Kč

Vložné B. distanční forma – 5.929 Kč vč. DPH
Základ 4.900 Kč, DPH 21% 1.029 Kč

Vložné C. – držitelé APTICARD – 6.207 Kč vč. DPH
Základ 5.129,70 Kč, DPH 21% 1.077,30 Kč

V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady na organizaci, studijní materiály, testové otázky, licenční poplatky, občerstvení a stravování.

Informace, přihlášky, organizační záležitosti

Hovorčovická 382
250 65  Líbeznice
Tel.: 603 213 386
Tel.: 603 213 387
Tel.: 606 048 458
e-mail: konference@medim.cz

IČ: 48953041
DIČ: CZ48953041

Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.

Organizace akce se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Medim, spol. s r.o.

Ochrana osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů dbá organizátor akce na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti, které zaručují soulad s nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a dále se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobnější informace naleznete na stránce: https://www.technicka-zarizeni.cz/ochrana-osobnich-udaju/

Upozornění pro účastníky

Dovolujeme si tímto upozornit účastníky, že z akce bude pořizována fotodokumentace za účelem propagace akce na internetových stránkách a v tištěných materiálech pořadatele.

MEDIM ® TLAK ® je registrovanými ochrannými známkami společnosti Medim, spol. s r. o.
Její použití je možné pouze s písemným souhlasem společnosti Medim, spol. s r.o.

© 2021 Medim spol. s r.o. – všechna práva vyhrazena.