Tlakové zkoušky výrobků a zařízení zatěžovaných tlakem

Text se zabývá zkoušením výrobků a zařízení vnitřním přetlakem ve výrobě, po jejím ukončení a následně pak v dalším provozu. V oblastech, kde na sebe jednotlivé fáze existence výrobků nebo zařízení navazují (před uvedením na trh, po jeho uvedení) působí různé předpisů a proto se objevuje i řada nejasností. Jelikož k výkladu zákonů a předpisů je oprávněn pouze soud, jsou následující části pouze osobním příspěvkem autora k uvedené problematice. Ing. Václav KacetlTESYDO, s.r.o. Další podmínky mimo zkoušky tlakem, jejichž splnění je nutné pro vydání např. prohlášení o shodě (ověřování výrobních…

Více zde >>>