Vyhrazená zdvihací zařízení

Prováděcím právním předpisem řešící vyhrazená zdvihací zařízení je nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti.

VYHRAZENÝMI ZDVIHACÍMI ZAŘÍZENÍMI JSOU

 1. jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti přesahující 1 000 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti přesahující 5 000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene,
 2. pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 m, pojízdné zdvihací pracovní plošiny, závěsné plošiny a stožárové šplhací pracovní plošiny,
 3. výtahy pro dopravu osob, osob a nákladu nebo jen nákladu a svislé zdvihací plošiny, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a nákladu, o nosnosti přesahující 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m,
 4. stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu a
 5. regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny.

VYHRAZENÝMI ZDVIHACÍMI ZAŘÍZENÍMI NEJSOU

 1. zdvižné vozíky,
 2. zdvihací zařízení sestavená a konstruovaná výhradně pro montážní účely, zejména montážní ramena, stožáry a nástavby,
 3. závěsné dopravníky,
 4. nakladače,
 5. zdvihací čela nákladních automobilů,
 6. zdvihací zařízení vozidel pro odvoz odpadů,
 7. pohyblivé schody a pohyblivé chodníky,
 8. mechanické rampy,
 9. výsuvné žebříky,
 10. prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které nejsou trvalou součástí zdvihacího zařízení,
 11. prostředky lidové zábavy,
 12. jevištní a pódiová technologická zařízení,
 13. plošiny a zařízení pro zdvihání automobilů,
 14. schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny s motorickým pohonem,
 15. pomocná jednoúčelová manipulační zařízení, která jsou součástí technologických linek strojů,
 16. vrátky a
 17. trvalé a dočasné jeřábové dráhy.