Nařízení vlády č. 193/2022 Sb. o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních

Prováděcí předpis vztahující se k zákonu č. 250/2021 Sb. o bezpečném provozu vyhrazených technických zařízení.
Stav k 1. 7. 2022.

Materiál je platný, probíhá novelizace.
Aktuální stav legislativního procesu je k dispozici zde.

4.2.2024 bylo zahájeno připomínkové řízení k Návrhu nařízení vlády, které novelizuje nařízení vlády č. 193/2022 Sb,, které má za cíl rozšířit a zpřístupnit možnost prodloužení platnosti osvědčení revizním technikům s více jak osmiletou praxí, kteří osvědčení získali ještě s povolenou výjimkou z požadovaného vzdělání, kterou umožňovala zákonem zrušená vyhláška č. 19/1979 Sb. První informace k novelizaci NV č. 193/2022 jsou zde.

Aktuální platné znění od 1. 7. 2022

Průběh legislativního procesu

Pro zachování informací o vývoji legislativního procesu a případné novelizace zde archivujeme pracovní verze dokumentu.

Pracovní verze dokumentu, stav k 22. 6. 2022
Pracovní verze dokumentu, stav k 6. 5. 2022
Pracovní verze dokumentu, stav k 17. 3. 2022