Přihláška on-line na kurz RT ZZ

8.-9. října 2024, Školící centrum BTK Praha

Pokud máte o absolvování kurzu zájem, ale nevyhovuje vám uvedený termín a chcete být o připravovaných školících akcích informováni prostřednictvím e-mailu, registrujte se k odběru novinek na https://www.technicka-zarizeni.cz/o-nas/registrace-odberu-zpravodaje/

Budete tak včas informovaní!

Příjem přihlášek zahájen.

  Účastník:

  * Na tuto adresu budou zasílány přístupové údaje k materiálům v elektronické podobě, certifikát o školení, organizační informace a pokyny


  ** Datum narození je důležitým identifikátorem uvedeným na osvědčení o absolvování.

  Bydliště***
  *** Bydliště je důležitým identifikátorem uvedeným na osvědčení o absolvování.

  Fakturační údaje:

  Kontaktní osoba pro fakturaci a administrativu:


  ** Na tuto adresu budou zasíláno potvrzení přihlášky a vystavená faktura

  Závazně objednáváme:

  Účastnický poplatek - vložné:


  R - Revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky provozovaných vyhrazených tlakových zařízení
  R, Z - Revize a revizní zkoušky
  R,Z/E - Revize a zkoušky včetně elektrických zařízení výtahů
  R, Z, Z/E - Revize, revizní zkoušky a zkoušky včetně elektrických zařízení výtahů


  a - jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti přesahujícím 1000kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti přesahující 5000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene
  a1 - zdvihadla a pojízdná zdvihadla
  a2 - jeřáby mostové, podvěsné mostové ovládané ze země a portálové
  a3 - jeřáby sloupové, věžové a derikové
  a4 - jeřáby stohovací a lanové
  a5 - jeřáby na automobilovém podvozku
  a6 - jeřáby nakládací
  b - pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahujícím 1,5 m, pojízdné zdvihací pracovní plošiny, závěsné plošiny a stožárové šplhací pracovní plošiny
  b1 - pojízdné zdvihací pracovní plošiny, stožárové šplhací pracovní plošiny
  b2 - závěsné plošiny
  c - výtahy pro dopravu osob, osob a nákladu nebo jen nákladu a svislé zdvihací plošiny, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a nákladu o nosnosti přesahující 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m
  c1 - elektrické výtahy
  c2 - hydraulické výtahy svislé zdvihací plošiny
  c3 - svislé zdvihací plošiny
  d - stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu
  e - regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuny

  Účastníci obdrží písemné materiály pro přípravu ke zkoušce, doklad o absolvování kurzu. Pro účastníky je k dispozici voda, káva a čaj.

  Potvrzení objednávky a platební podmínky

  Tato objednávka je závazná. Na jejím základě Vám bude vystavena faktura se standardní čtrnáctidenní splatností. Storno podmínky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Medim, spol. s r. o.

  Souhlasím s obchodními podmínkami a zásadami zpracování osobních údajů společnosti Medim*

  * Souhlas je vyžadován. Všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici na adrese:
  https://medim.cz/vseobecne-obchodni-podminky/

  Odeslat objednávku s povinností platby

  Organizátor:

  Medim, spol. s r.o.
  Hovorčovická 382, 250 65 Líbeznice

  IČ: 48953041
  DIČ: CZ48953041

  Bankovní spojení:
  Fio banka, a.s., č.ú.: 2801396892/2010
  Reiffeisenbank, a.s., č.ú.: 382382381/5500

  Kontakt:
  Informace o průběhu kurzu, požadavcích na vzdělání, odbornou praxi a pod.:
  Jan Lhotský, MBA
  Tel.: 603 213 386
  e-mail: jan.lhotsky@medim.cz

  Fakturace, přihlášky:
  Ing. Kristýna Krudenc

  Tel.: 724 248 463
  e-mail: prihlasky@medim.cz
  e-mail: kristyna.krudenc@medim.cz

  Centrála Líbeznice:
  Tel.: 606 048 458
  e-mail: info@medim.cz

  Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu