Program kurzu

úterý

08,00 Registrace

09,00 Zahájení kurzu

09,15 I. přednáškový blok

Stručný přehled základních předpisů souvisejících s legislativou souvisejícím s provozem vyhrazených zdvihacích zařízení
Právní předpisy a normy týkající se zdvihacích zařízení
Bezpečnostní předpisy a opatření
Technické požadavky na zdvihací zařízení
Bezpečné používání jeřábů, zkoušení, profesní příprava
Provozní požadavky na sledování stavu

12,00 Diskuze

14,00 Předpokládané ukončení prvního přednáškového dne

středa

09,00 II. Přednáškový blok

Stručný přehled základních předpisů souvisejících s legislativou souvisejícím s provozem vyhrazených zdvihacích zařízení
Právní předpisy a normy týkající se zdvihacích zařízení
Bezpečnostní předpisy a opatření
Technické požadavky na zdvihací zařízení
Bezpečné používání jeřábů, zkoušení, profesní příprava
Provozní požadavky na sledování stavu

12,30 Kontrolní test nabytých znalostí

13,30 Diskuze

14,00 Předpokládané ukončení kurzu

Změna programu vyhrazena.

V průběhu přestávky na kávu