Přípravný kurz revizního technika a obsluh parních a horkovodních kotlů

Dvoudenní intenzivní prezenční kurz pro revizní techniky a obsluhy parních a horkovodních kotlů zaměřený na přípravu ke zkouškám u TIČR

Spuštěn příjem přihlášek

Školící centrum BTK s.r.o.
Praha Komořany

Termín kurzu:

červen 2024

Program kurzu

Organizační pokyny

Přihláška on-line

Kurz má za cíl vyškolit pracovníky v rozsahu osnov, seznámit je s potřebnými předpisy k získání osvědčení odborné způsobilosti k revizím a zkouškám parních a horkovodních kotlů a připravit k úspěšnému složení zkoušky u TIČR.

Lektor:

Ing. Miroslav Brotánek

Osnova kurzu

Legislativa: Zákony, nařízení vlády a vyhlášky

Rozdělení kotlů, konstrukce a hlavní části kotlů, pomocná zařízení kotlů, úprava vody

Fyzika kotlů, paliva , základy spalování,

Bezpečnostní a tlaková výstroj kotlů

Provoz, obsluha, a údržba kotlů, poruchy kotlů, měření, regulace, účinnosti a ztráty kotlů, seznámení s riziky a bezpečnosti práce v kotelnách

Fyzikální vlastnosti plynných paliv, vlastnosti topných plynů, plynná paliva, plynové hořáky, zabezpečovací zařízení; provoz a obsluha plynové kotelny, zkouška znalostí pro obsluhu zařízení pro potřebu plynu spalováním; první pomoc při otravě CO, popálení a úrazu elektrickým proudem.

Rozbor testových otázek ke zkoušce TIČR, písemné ověření znalostí z obsluhy kotlů

Cena kurzu: 6.999 Kč s DPH. Držitelé APTICARD mohou čerpat 10% slevu.

Požadavky TIČR na doklady k ověření odborné způsobilosti žadatele o vydání osvědčení.

Poplatky TIČR za ověření odborné způsobilosti