Doprovodná výstava POTRUBÍ 2024

Odborná konference POTRUBÍ 2024 je skvělou příležitostí jak prezentovat výroby a služby a navazovat cenné osobní kontakty. Nedílnou součástí této akce je proto výstava výrobků a služeb.

V rámci prezentace Vaší společnosti si můžete vybrat ze široké palety nabízených služeb:

A. Účast na akci formou partnerství

Partnerství konference Obnova je strukturováno podle povahy a důležitosti na tři úrovně. Partneři čerpají komplexní balíček služeb v rozsahu viz. Tabulka partnerských služeb v rámci konference. Balíček lze upravit na míru přesně potřebám a požadavkům partnera konference.

Generální partner
Nejvyšší forma partnerství konference určená pro společnosti s významným postavením v oboru, generálním partnerem můžou být maximálně dvě společnosti současně. Veškeré reklamní prvky jsou umístěny v prestižní velikosti i umístění jak na konferenčních materiálech, tak na bannerech, posterech, webu apod. Cena za generální partnerství se sjednává smluvně.

Hlavní partner 
Hlavní partner je druhá nejvyšší forma partnerství konference. Počet hlavních partnerů je také omezen na šest. Hlavní partner čerpá podobnou škálu služeb, jako generální partner

Partner
Nabídka partnerství konference je určena zejména dodavatelům výrobků a služeb v oboru. Zahrnuje daleko více marketingových prvků, než čerpá vystavovatel. Partnerství představuje výhodný balíček služeb pro účast a prezentaci na konferenci.

Tabulka partnerských služeb v rámci konference
STUPEŇ PARTNERSTVÍPARTNERHLAVNÍ PARTNERGENERÁLNÍ PARTNER
Cena bez DPH20 000 Kč50 000 KčDohodou
Účast na akci2 osoby4 osobyDohodou
Logo na pozvánceNeAnoAno
Logo v čele konferenceAnoPrestižní umístěníPrestižní velikost
i umístění
Logo na čelní straně sborníkuAnoAnoAno
Logo na konferenčním CD-ROMAnoAnoAno
Logo na pozvánce na společenský večerAnoAnoAno
Banner/roll up v sáleAno (1x)Ano (3x)Ano (6x)
Banner/roll up v přesálíAno (1x)Ano (2x)Ano (6x)
Výstavní plochaStolek
2x židle
Stolek
2x židle + 6m2
Stolek
2x židle + 12m2
Vkládání firemních materiálů
do konferenčních tašek
AnoAnoAno
Reklama ve sborníku referátůNeAnoAno
Reklamní obsah do elektronického sborníku materiálůNeAnoAno
Prezentace v rámci
odborného programu konference
NeAno
10 min max.
Ano
20 min max.
Prezentace v rámci
společenského večera konference
Poděkování
moderátora
Vystoupení
zástupce
Vystoupení
zástupce
Vlastní konferenční centrum / salonekNeNeAno
Prezentace na portálech APTILogoLogo + PR článekLogo + PR + Banner
na 12 měsíců

B. Vystavovatel

V předsálí je vyhrazen prostor pro prezentaci. Vystavovatel obdrží vyhrazený prostor cca 6m2 zahrnující stolek a dvě židle.

K této základní nabídce lze dokoupit další stoly, volnou plochu, přípojku el. energie, nebo stravovací komplet.

C. Reklama ve sborníku referátů

Každý účastník konference obdrží sborník referátů ve formě publikace formátu A4 s lepenou vazbou a také elektronickou verzi na CD-ROM.
Sborník lze využít pro inzerci formou celostránkové barevné reklamy, nebo publikováním PR článku, který bude zařazen do obsahu sborníku.

D. Reklama v přednáškovém sále

Do přednáškového sálu je možné umístit logo, rollup. Dále je možné využít projekční plochu a logo promítat v průběhu dne zařazené do smyčky během přestávek v programu.

E. Prospektová služba

Účastníci obdrží u prezence balíček materiálů v konferenční tašce. Do ní lze umístit materiály (prospekty, katalogy, nebo i drobné reklamní předměty) dodané v předstihu organizátorovi konference.
Dále může dodané prospekty roznést personál organizátora před započetím programu.

Objednávkový formulář pro reklamní služby na konferenci

Zpět na hlavní stránku >>>