Sborník referátů TLAK 2023

Sborník referátů 22. ročníku odborného fóra TLAK 2022 ve formě elektronické publikace. Součástí je také elektronický přístup k materiálům na portálu technicka-zarizeni.cz, záznam on-line streamu z konferenčního sálu a také aktuálně vydaná stanoviska.

Kolektiv autorů

Rozsah publikace:

128 stran + elektronická příloha – prezentace z konference.

Cena: 750 Kč včetně DPH.

Obsah publikace:

Hodnocení stavu přírubových spojů metodou MMM
Ing. Petr Vlček
Centrum výzkumu Řež, s.r.o.

Kompozitné tlakové nádoby na energetické médiá s využitím uhlíkových vláken
Ing. Peter Lakatoš, CSc., IWE
APTI, z.s.

Únosnost svaru mezi hrdlem a pláštěm tlakové nádoby
Ing. Václav Pekař, CSc.
APTI, z.s.

Vliv mazání spojovacího materiálu na těsnost přírubového spoje
Ing. Martin Tesař
Pokorný Industries, s.r.o.

Speciální bezúnikové technologie používané při servisních činnostech na potrubí
Ing. Jan Kánský
FASTRA, s.r.o.

Obnova plasticity tepelně exploatované oceli ČSN 15 125
Petr Beneš
Centrum výzkumu Řež, s.r.o.

Měření vad na svornících a závitových hnízdech přírubových spojů
Pavel Zahrádka, Zdeněk Fulín
Centrum výzkumu Řež, s.r.o.

Tepelné deformácie a napätia – príčiny poškodení, porúch a havárií tlakových zariadení
Ing. Ján Kudlovský
APTI, z.s.

Erozno-kavitačné napadnutie tlakového potrubia
Doc. Ing. Peter Bernasovský, PhD., EWE
APTI, z.s.

Nové normy pro tlaková zařízení a svařování
Ing. Jan Weischera
APTI, z.s.

Problematika tvorby analýzy rizik pro vyhrazená tlaková zařízení
Ing. Lukáš Turza, Ph.D., IWE
ČVUT v Praze

Příklady určení vyhrazených tlakových zařízení a nevyhrazených tlakových nádob v regulační stanici plynu dle Nařízení vlády č. 192/2022 Sb.
Otto Hahn
Ampluservis, a.s.

Zkušenosti pověřené organizace s uplatňováním nové legislativy
Ing. Roman Řezáč
TIČR

Havárie a úrazy při provozu tlakových zařízení
Ing. Milan Mocker
OIP pro Ústecký a Liberecký kraj

Stanoviska SÚIP k otázkám v oblasti VTZ-TZ a související legislativě
Jan Lhotský
Medim, spol. s r.o.

Míra rizika technických zařízení určená pomocí nedestruktivních metod
Doc. RNDr. Dana Procházková, CSc., DrSc.
APTI, z.s.

Elektronické dokumenty – od podpisu až po archivaci
Ing. Martin Vondrouš
Software 602 a.s.