Nařízení vlády č. 60/2022 Sb. o sazbách poplatků na odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Nařízení vlády o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu
vyhrazených technických zařízení vyšlo dne 21. března 2022 ve sbírce zákonů, částka 35.

Materiál je platný.

60

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 2. března 2022
o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace
v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

      Vláda nařizuje podle § 23 písm. i) zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, (dále jen ˙zákon˙):

§ 1

Předmět úpravy

      Toto nařízení stanoví sazbu poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení podle zákona.

§ 2

Sazby poplatků

      Sazba poplatku činí v případě odborné činnosti pověřené organizace podle
a)§ 13 odst. 1 písm. a) zákona za

      1.  vydání odborného stanoviska podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona 2 000 Kč,

      2.  zpracování odborného stanoviska podle § 13 odst. 1 písm. a) zákona 1 250 Kč za každou započatou hodinu činnosti pověřené organizace,
b)§ 13 odst. 1 písm. b) zákona 1 250 Kč za každou započatou hodinu činnosti pověřené organizace,
c)§ 13 odst. 1 písm. c) zákona 1 250 Kč za každou započatou hodinu činnosti pověřené organizace,
d)§ 13 odst. 1 písm. d) zákona 3 000 Kč,
e)§ 13 odst. 1 písm. e) zákona 650 Kč,
f)§ 13 odst. 1 písm. f) zákona 130 Kč,
g)§ 13 odst. 1 písm. g) zákona 3 400 Kč,
h)§ 13 odst. 1 písm. h) zákona 1 600 Kč,
i)§ 13 odst. 1 písm. i) zákona 750 Kč,
j)§ 13 odst. 1 písm. j) zákona 200 Kč,
k)§ 13 odst. 1 písm. k) zákona 100 Kč,
l)§ 13 odst. 1 písm. l) zákona

      1.  pro 1. třídu kotlů 4 550 Kč,

      2.  pro 2. třídu kotlů 3 900 Kč,

      3.  pro 3. třídu kotlů 2 750 Kč,

      4.  pro 4. třídu kotlů 2 000 Kč,

      5.  pro jinou třídu kotlů za doplňkovou zkouš-ku ve výši rozdílu poplatků jednotlivých tříd kotlů podle bodů 1 až 4,
m)§ 13 odst. 1 písm. m) zákona 700 Kč,
n)§ 13 odst. 1 písm. n) zákona

      1.  pro 1. třídu kotlů 1 800 Kč,

      2.  pro 2. třídu kotlů 1 500 Kč,

      3.  pro 3. třídu kotlů 1 100 Kč,

      4.  pro 4. třídu kotlů 850 Kč,
o)§ 13 odst. 1 písm. o) zákona 100 Kč.

§ 3

Účinnost

      Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2022.

Předseda vlády:

prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:

Ing. Jurečka v. r.

Platné znění ve formátu PDF je ke stažení zde: