Informace z činnosti Technické inspekce ČR

Ing. Zdeňka Kaňoková, Ph.D.Technická inspekce České republiky Technická inspekce České republiky (dále jen TIČR) vykonává státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení v rozsahu zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Vyhrazenými technickými zařízeními jsou ve smyslu § 6b odst. (1) zákonač. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdravía bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Jsou to technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová. Dvoudenní intenzivní kurz pro revizní techniky plynových zařízení zaměřený…

Více zde >>>

Požadavky na dokumentaci vyhrazených technických zařízení z hlediska požární ochrany

plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Ministerstvo vnitra Vyhrazená technická zařízení (VTZ) jsou dle § 6b zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. Jedná se o technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická a plynová. Podle stupně nebezpečnosti se pak VTZ zařazují do tříd, popřípadě skupin a stanoví se způsob prověřování odborné způsobilosti organizací, podnikajících fyzických osob a fyzických osob k činnostem na…

Více zde >>>