Novinky v technické normalizaci – leden 2022

Vydané ČSN ČSN ISO 14839-1 (01 1482)kat.č. 513773Vibrace – Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky –Část 1: Slovník; Vydání: Leden 2022Jejím vydáním se zrušujeČSN ISO 14839-1+Amd. 1(01 1482)Vibrace – Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky – Část 1:Slovník; Vydání: Duben 2014 ČSN ISO 50003 (01 1515)kat.č. 513843Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky na orgány provádějícíaudit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií; Vydání: Leden 2022Jejím vydáním se zrušujeČSN ISO 50003 (01 1515) Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky na orgány provádějící audita certifikaci systémů managementu hospodaření…

Více zde >>>

Novinky v technické normalizaci – prosinec 2021

Vydané ČSN ČSN ISO 10014 (01 0335)kat.č. 513864Systémy managementu kvality – Řízení organizace k výsledkům kvality – Návodk dosahování finančních a ekonomických přínosů; Vydání: Prosinec 2021Jejím vydáním se zrušujeČSN ISO 10014 (01 0335) Management kvality – Směrnice pro dosahování finančních a ekonomických přínosů;Vydání: Březen 2007 ČSN EN ISO 13715 (01 3205)kat.č. 513596Technická dokumentace produktu – Hrany neurčitých tvarů – Označovánía kótování; (idt ISO 13715:2017); Vydání: Prosinec 2021Jejím vydáním se zrušujeČSN EN ISO 13715 (01 3205) Technická dokumentace produktu – Hrany neurčitých tvarů – Označování a kótování;Vyhlášena: Duben 2020 ČSN EN…

Více zde >>>

Nové normy pro netopené tlakové nádoby

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví oznámil schválení osmi evropských technických norem pro netopené tlakové nádoby k přímému používání jako ČSN. Tyto normy vejdou v platnost 1. prosince 2021. ČSN EN 13445-1 (69 5245)kat.č. 512969Netopené tlakové nádoby – Část 1: Obecně; EN 13445-1:2021; Platí od 2021-12-01Jejím vyhlášením se zrušujeČSN EN 13445-1 (69 5245) Netopené tlakové nádoby – Část 1: Obecně; Vydání: Prosinec 2015 ČSN EN 13445-2 (69 5245)kat.č. 512970Netopené tlakové nádoby – Část 2: Materiály; EN 13445-2:2021; Platí od 2021-12-01Jejím vyhlášením se zrušujeČSN EN 13445-2 (69 5245) Netopené…

Více zde >>>

Novinky v technické normalizaci – listopad 2021

Vydané ČSN ČSN EN 12543-2 (01 5013)kat.č. 513413Nedestruktivní zkoušení – Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízení pro nedestruktivní zkoušení – Část 2: Radiografická metoda dírkovou komorou; Vydání: Listopad 2021Jejím vydáním se zrušujeČSN EN 12543-2 (01 5013) Nedestruktivní zkoušení – Charakteristiky ohniska průmyslových rentgenových zařízenípro nedestruktivní zkoušení – Část 2: Radiografická metoda dírkovou komorou;Vyhlášena: Říjen 2021 ČSN P ISO/TS 20559 (01 8012)kat.č. 513410Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Pokyny pro vytváření a používání systému bezpečnostního značení; Vydání: Listopad 2021 ČSN EN 12385-5 (02 4302)kat.č. 513529Ocelová drátěná lana – Bezpečnost…

Více zde >>>

Novinky v technické normalizaci – říjen 2021

Vydané ČSN ČSN ISO 10013 (01 0331)kat.č. 513425Systémy managementu kvality – Návod k dokumentovaným informacím;Vydání: Říjen 2021Jejím vydáním se zrušujeČSN ISO/TR 10013 (01 0331) Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti; Vydání: Září 2002 ČSN ISO 21500 (01 0345)kat.č. 513397Management projektů, programů a portfolií – Kontext a koncepce;Vydání: Říjen 2021Jejím vydáním se zrušujeČSN ISO 21500 (01 0345) Návod k managementu projektu; Vydání: Květen 2013 ČSN ISO 37301 (01 0394)kat.č. 513358Systémy managementu shody – Požadavky s návodem pro použití*);Vydání: Říjen 2021 ČSN EN ISO 10225 (05 2115)kat.č. 513363Zařízení pro plamenové svařování –…

Více zde >>>

Novinky v technické normalizaci – září 2021

Vydané ČSN ČSN ISO 21502 (01 0346)kat.č. 513076Management projektů, programů a portfolií – Návod k managementu projektu;Vydání: Září 2021 ČSN EN ISO 11127-1 (03 8237)kat.č. 513203Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků – Část 1: Vzorkování; (idt ISO 11127-1:2020); Vydání: Září 2021Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11127-1 (03 8237) Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků – Metody zkoušení nekovových otryskávacích prostředků – Část 1: Vzorkování;Vydání: Červenec 2012 ČSN EN 416 (06 0217)kat.č. 513116Závěsné tmavé trubkové…

Více zde >>>

Změna harmonizovaných norem pro plynoměry, přepočítávače množství plynu, elektroměry, měřidla tepla, vodoměry ke směrnici 2014/32/EU (MID)

V Úředním věstníku EU byly zveřejněny nové odkazy na harmonizované normy ke směrnici 2014/32/EU a zároveň bylo zveřejněno oznámení o zrušení odkazů na zrušené normy. Změny se týkají harmonizovaných norem pro plynoměry, přepočítávače množství plynu, elektroměry, měřidla tepla, vodoměry. Celé oznámení najdete zde.

Více zde >>>

Nové normy vydané v srpnu 2021

Výběr technických norem, které mají souvislost s VTZ, BOZP a strojními zařízeními.Určené normy podle § 4a odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky jsou od 1. ledna 2021 podle novely výše zmíněného zákona volně přístupné formou sponzorovaného přístupu na stránkách https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/Ostatní technické normy jsou zpřístupněny za poplatek. Vydané ČSN ČSN 01 0391kat.č. 513050Systém managementu společenské odpovědnosti organizací – Požadavky;Vydání: Srpen 2021Jejím vydáním se zrušuje ČSN 01 0391 Systém managementu společenské odpovědnosti organizací – Požadavky;Vydání: Říjen 2013 ČSN EN ISO 8407 (03 8102)kat.č. 513072Koroze kovů a slitin –…

Více zde >>>

Obalovaná těsnění jako pozůstatek „doby azbestové“

Svojí konstrukcí se jedná o kovové těsnění, ve kterém je těsnicí část obalena kovovým materiálem. Tato těsnění primárně vznikla z důvodu zvýšení chemické ochrany vnitřní azbestové výplně. Tenký plech při utažení kopíroval tvrdý materiál azbestu uvnitř, přičemž pro zajištění těsnosti spoje bylo třeba vyvinout velký měrný tlak na těsnění. U moderních těsnění, ve kterých je azbest nahrazen relativně měkkým grafitovým těsněním, dochází při utažení k tomu, že se tenký vnější plech nemá o co opřít a podle čeho vytvarovat. V kombinaci s absencí těsnicího materiálu na vnějších plochách mohou být tato těsnění velmi nespolehlivá…

Více zde >>>

Nové normy vydané v červenci 2021

Výběr technických norem, které mají souvislost s VTZ, BOZP a strojními zařízeními.Určené normy podle § 4a odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky jsou od 1. ledna 2021 podle novely výše zmíněného zákona volně přístupné formou sponzorovaného přístupu na stránkách https://sponzorpristup.agentura-cas.cz/Ostatní technické normy jsou zpřístupněny za poplatek. Vydané ČSN ČSN EN ISO 22232-3 (01 5026)kat.č. 512687 Nedestruktivní zkoušení – Charakterizace a ověřování ultrazvukového zkušebního zařízení – Část 3: Kompletní zkušební zařízení; (idt ISO 22232-3:2020); Vydání: Červenec 2021 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 22232-3 (01 5026)…

Více zde >>>