Novinky v technické normalizaci – únor 2024

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví podle § 4 zákona č. 22/1997 Sb. oznamuje, že byly vydány, změněny, opraveny nebo zrušeny dále uvedené ČSN. Počátek platnosti ČSN, jejich změn a oprav počíná obecně prvým dnem měsíce následujícího po měsíci vydání, pokud není uvedeno jinak. Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu. U změn a oprav, kterými se mění název normy a jsou vydány již pod změněným názvem, je na prvém místě uveden nový název. Původní název normy je v těchto případech pro informaci uveden v závorkách.

Vydané ČSN

ČSN EN 17669 (01 1508) kat. č. 518699 Energetické služby se zárukou – Minimální požadavky; Vydání: Únor 2024 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 17669 (01 1508) Energetické služby se zárukou – Minimální požadavky; Vyhlášena: Duben 2023

ČSN ISO 50006 (01 1517) kat. č. 518698 Systémy managementu hospodaření s energií – Hodnocení energetické hospodárnosti pomocí ukazatelů energetické hospodárnosti a výchozích stavů spotřeby energie; Vydání: Únor 2024 Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 50006 (01 1517) Systémy managementu hospodaření s energií – Měření energetické náročnosti pomocí výchozího stavu spotřeby energie (EnB) a ukazatelů energetické náročnosti (EnPl) – Obecné zásady a návod; Vydání: Únor 2016

ČSN EN 12097 (12 0511) kat. č. 518597 Větrání budov – Vzduchovody – Požadavky na součásti vzduchovodů z hlediska údržby; Vydání: Únor 2024 Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12097 (12 0511) Větrání budov – Vzduchovody – Požadavky na části vzduchovodních systémů z hlediska údržby; Vyhlášena: Březen 2007

ČSN ISO 7132 (27 7411) kat. č. 518647 Strojní zařízení pro zemní práce – Dampry – Terminologie a obchodní specifikace; Vydání: Únor 2024

ČSN ISO 7136 (27 7412) kat. č. 518649 Strojní zařízení pro zemní práce – Pokladače potrubí – Terminologie a obchodní specifikace; Vydání: Únor 2024

Evropské normy schválené k přímému používání jako ČSN

ČSN EN 15502-2-3 (07 5316) kat. č. 518390
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění – Část 2-3: Specifická norma pro hybridní jednotky kombinující plynový kotel a elektrické tepelné čerpadlo ve výrobku; EN 15502-2-3:2023; Platí od 2024-03-01

ČSN EN ISO 11623 (07 8529) kat. č. 518389 Lahve na plyny – Konstrukce z kompozitních materiálů – Periodická kontrola a zkoušení; EN ISO 11623:2023; ISO 11623:2023; Platí od 2024-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 11623 (07 8529) Lahve na plyny – Konstrukce z kompozitních materiálů – Periodická kontrola a zkoušení; Vydání: Listopad 2016

ČSN EN ISO 5211 (13 3091) kat. č. 518388 Průmyslové armatury – Připojení částečně otočných pohonů; EN ISO 5211:2023; ISO 5211:2023; Platí od 2024-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 5211 (13 3091) Průmyslové armatury – Připojení částečně otočných pohonů; Vyhlášena: Listopad 2017

Související články