Harmonizované normy pro tlaková zařízení

Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh (Zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem v rámci harmonizačního právního předpisu Unie) Následující seznam obsahuje odkazy na harmonizované normy pro tlaková zařízení a harmonizované podpůrné normy pro materiály používané při výrobě tlakových zařízení. V případě harmonizované podpůrné normy pro materiály je předpoklad shody se základními požadavky na bezpečnost omezen na technické údaje materiálů, které jsou v normě obsaženy, a nepředpokládá přiměřenost materiálu pro určité zařízení. Technické…

Více zde >>>

Jak předcházet zadírání nejen nerezového spojovacího materiálu

Ing. Martin Tesař, Ing. Libor Mareš Divize Flange Management, Pokorný, spol. s r. o. Brno Jak předcházet zadírání nejen nerezového spojovacího materiálu a současně zajistit jeho následné povolení? Každý, kdo utahoval např. nerezový šroub nebo svorník, se setkal s tím: že se rychle „zakousnul“ že jej nebylo možné povolit Řešení je nasnadě. Stačí závit namazat. Čím ale závit šroubu namazat, abychom současně zajistili jeho následné povolení, a to i po mnoha letech?

Více zde >>>