Reklamní služby

Odborný internetový portál TECHNICKA-ZARIZENI.CZ byl spouštěn v roce 2015. Zpočátku plnil pouze úlohu platformy pro správu elektronických přihlášek na odborné vzdělávací akce. Postupem doby se stala informační platformou pro odborně způsobilé osoby působící v oblasti vyhrazených plynových, tlakových a nově také zdvihacích zařízení, bezpečnosti strojů a strojních zařízení. Ve své podobě pak portál představuje ojedinělý projekt, který svým zaměřením nemá v České republice obdobu.

Svým návštěvníkům portál nabízí širokou škálu kvalitního obsahu. Kvalitními odbornými články počínaje, strukturovaným přehledným obsahem, pravidelně aktualizovaným přehledem právních předpisů a nově zaváděných ČSN. Novinkou je pak spuštění moderovaného internetového diskuzního fóra, která umožňuje široké veřejnosti klást dotazy problematice provozu VTZ. Pravidelný elektronický zpravodaj je pak pravidelně rozesílán na více než pět a půl tisíce e-mailových adres.

Oceněním kvality obsahu portálu TECHNICKA-ZARIZENI.CZ je vysoká a stále rostoucí návštěvnost odborné veřejnosti. K 21.10.2021 činí návštěvnost více než 16 000 shlédnutí a více než 12 000 unikátních návštěv měsíčně*.

TECHNICKA-ZARIZENI.CZ ovšem nejsou pouze internetovým médiem. Pod jeho hlavičkou vzniká každoročně také řada odborných publikací ať již v klasické tištěné formě, či stále populárnější podobě elektronických publikací.

TECHNICKA-ZARIZENI.CZ jsou proto místem, kde můžete cíleně prezentovat své výrobky a služby moderní formou odborné veřejnosti řadou informačních kanálů.

Firemní článek

Publikováním firemního článku na portálu máte možnost upozornit na vaši firmu a představit vaše výrobky a služby cíleně.

Firemní článek je publikován na titulní straně společně s dalšími odbornými a jinými články. Na titulní straně zůstává článek s anotací po dobu nejméně jednoho týdne, poté je zařazen k příslušnému tématu, samozřejmě je možné na článek upozorňovat pomocí odkazu v newsletteru, který je odesílán odběratelům, nebo podpořit sledovanost odkazem v zóně hlavního obsahu menším grafickým POSTEM o velikosti 210×172 pixelů. Článek je dosažitelný pomocí fulltextového vyhledávače, nebo chronologicky v archivu na titulní straně.

Uživatelé mají dále možnost vyžádat si další informace nebo podklady od Vaší firmy prostřednictvím jednoduchého formuláře. Získáváte tak přímý kontakt na Vaše zákazníky.

Příklad firemního článku

Již od 1500 Kč, jednorázový poplatek za trvalé umístění.

Bannerová reklama

Prezentace firmy formou reklamního banneru je v prostředí internetu zcela běžnou praxí. Nabízíme Vám atraktivní reklamní prostory ve všech částech portálu. Zajistíme Vám zhotovení vhodného reklamního banneru nebo převezmeme Váš banner ke zveřejnění.

Portál TECHNICKA-ZARIZENI.CZ nabízí dvě varianty bannerové reklamy, které se liší především umístěním reklamních bannerů a způsobem platby za tuto službu. Obecná bannerová reklama na celém portálu je placena za objednaný počet zobrazení banneru a je umístěna v zápatí po celém portálu (kromě titulní strany a firemních prezentací). Reklama na titulní straně a v dalších vybraných částech je placena formou měsíčního paušálu.

Umístění bannerové reklamy

Záhlaví portálu

Banner nebo video o formátu 1600×460 pixelů. Prestižní pozice i formát. Lze umístit na portálu pouze na jedné pozici.

8000 Kč/měsíc nebo objednaný počet zobrazení.

Záhlaví vedle loga portálu

Banner 728×90 pixelů. Prestižní pozice, klasický formát. Lze umístit na portálu pouze na jedné pozici

2000 Kč/měsíc, nebo objednaný počet zobrazení.

Main content area

POST 240×172 pixelů

Již od 100 Kč měsíčně.

Pravá postranní plocha

Max šířka 400 pixelů, max výška 600 pixelů

Již od 950 Kč měsíčně.

Zápatí portálu

Banner 640×200 pix

Již od 250 Kč měsíčně.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

______________________________________________

* měřeno službou Google Analytics